Удари руками у Іопаку об’єднуються під загальною назвою стусани.

28

Техніка бошнои> Гопака

Стусани

Арсенал стусанів луже великий, та у цін книзі ми опишемо тільки головні: Лузень», «Джиган“, «Дуган**, Дичок», Хікан». -Ду-хан“, «Стрімляк14, «Гупай**.

Стусани розподіляють на: прямі, збоку, знизу-догори, згори-вниз, збоку-знизу-вгору та збоку-згори-вииз.

Назва кожного стусана містить у собі використання, спрямованість та траєкторію лету ударної площини руки.

«Тузснь“ — прямий стусан чикульниками. Застосовують для враження голови, середньої та нижньої частини тулуба. «Джигаи» — стусан збоку чикульниками або зап’ястком. Застосовують для враження голови та середньої частини тулуба. «Дугам” — стусан збоку-згори-вниз. Виконують через руку супротивника.

«Вохрик» — стусан збоку-знизу-вгору. Роблять попід руку супротивника.

«Тичок“ — стусан збоку чикульниками у середню частину тулуба супротивника.

«Сікан» — сікучий стусан збоку ударною площиною гупан. спрямований у тулуб супротивника.

«Духаи“ — стусан чикульниками у сонячне сплетіння. «Стрімляк» — стусан знизу-вгору у підборіддя або щелепу супротивника.

«ГупаїГ* — стусан згори-вниз у голову або тулуб супротивника.

«ДУГАН“

«ДЖИГАМ»

«ВОХРИК»

«ГУПАН»— перпендикулярно додолу.

^ «ДУГАН“-

під кутом 45’ відносно дату.

.ЛЖИГАН’-

у горизонтальній площині.

«ВОХРИК» —

під кутом 45 відносно лінії горизонту.

«СТРІМЛЯК» — стрімко вгору.

Мал. 65. Напрямки враження стусанами у татову.

Мал. 66. Напрямки враження стусанами у голову та тулуб.

«Тузень“ — прямо у фронтальну частину тулуба та голови.

«Духан» — прямо у сонячне сплетіння.

Хікан“ — збоку у печінку або селезінку.

«Тичок» — збоку у печінку, селезінку або сонячне сплетіння.

На малюнках 65 та 66 зображено напрямки лету стусанів, спрямованих у газову та тулуб супротивника.

Ефективність стусана найкраща тоді, коли ударна площина спрямована під кутом 90° відносно площини місця, яке вражають.

При вивченні техніки виконання стусанів слід звернути увагу на правильність виконання стійок, послідовність включення м’язів та вибір найкращого шляху до місця враження.

Вихідною позицією при описі стусанів використаємо стійку «Ра-менна» у комбінації із перепоною «їжак».

130

Техніка бойового Гопала

Для кращого засвоєння техніки виконання стусанів книга доповнена малюнками із зображеннями застосування їх у двобої.

(В поясненні до малюнків слово «козак* позначається буквою К., а «супротивник“ — С.)

Стусан «Тузень»

Техніка виконання стусана ,ЛУзень“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Розвертаючи тулуб вперед, одночасно випростайте руку і поверніть кулак на 90″, а протилежну руку відведіть назад.

Мал. 68. Виконання стусана «Тузень“.

Особливі вимоги: у кінцевій фазі удару рам’я передньої руки підняте вгору і прикриває щелепу з одного боку, а протилежний затулений кулаком іншої руки.

«Тузснь» із стійки «Мур“ найчастіше виконують у нападі як передньою, так і задньою рукою. Сила стусана залежить від швидкості позвороту тулуба та випростування руки. При розвороті тулуба осооливу увагу слід приділити роботі м’язів стегна.

Техніка виконання стусана «Тузень“ переднього рукою.

1. Займіть стійку «Мур». Розверніть рам’я лівої руки вперед на 45°. Передню руку зігніть до кута 90°, а кулак підніміть до рівня підборіддя. Рам’я передньої руки підняте і затуляє щелепу. Задня рука зігнута у лікті під кутом ЗО7, кулак на рівні щелепи.

2. Розвертаючи тулуб вперед, випростайте руку і поверніть кулак на 90°.

Стегно і таз для підсилення стусана розверніть боком до супротивника.

131

ІЬсмт

Мал. 69. «Тузень“ передньою рукою із стійки «Мур“

-виконує напад, застосовуючи стусан «ой зукі“.

— із захистом відходить назад-вбік та, різко розвертаючи тулуб, виконує «Тузень“ передньою рукою.

Мал. 70. Варіант використання «Тузеня“ передньою рукою. 92

Т’тціхп байшю Гопака

застосовуючи копняк «май герг.

К. — передньою ногою відходить вбік, пропускаючи ногу — за спину, одночасно виконує «Тузень» передньою рукою.

7і. «Тузень» передньою рукою.

На малюнку 71 зображено інший варіант застосування Лузеня» передньою рукою.

Техніка виконання стусана «Тузень» задньою рукою.

1. Займіть стійку «Мур».

2. Відводячи передню руку назад, розверніть тулуб протилежним боком вперед, одночасно посилаючи задню руку у напрямку супротивника.

Ноги: стегно передньої ноги відведіть назовні, одночасно повертаючи стегно задньої ноги всередину (відносно лінії осі тіла). Стопою задньої ноги сильно відштовхніться, вкладаючи у стусан всю вагу свого тіла.

«Тузень» задньою рукою із стійкії ..Мур».

133

передньою ногою вбік, одночасно виконуючи стусан «Тузень“ задньою рукою,

73. Виконання «Тузеня“ задньою рукою.

Стусан «Джиган“

«Джиган“ — бічний стусан, спрямований у обличчя суперника. Виконується у горизонтальній площині.

Техніка виконання стусана «Джиган“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Розверніть тулуб вперед, одночасно виконуючи дугоподібний

рух збоку-усередину, переведіть передпліччя ударної руки із вертикального положення у горизонтальне.

Стусан «Джнгаїґ, так само як «Тузень“, виконують із стійки г\1ур“. Основною вимогою до техніки виконання стусана є вміння вкладати всю вагу тіла в удар.

Рам’я руки, що наносить стусан, повинно щільно затулити щелепу та підвушну частину обличчя.

ГИ

Мал. 74.

Виконання стусана «Джиган“.

С. — виконує напад стусаном «гияку зукі“.

К. — відгадав напад і відходігть із захистом вбік-вперед, одночасно виконуючи «Джига н“ передньою рукою.

Мал. 75. Варіант застосування стусана «Джиган“ передньою рукою.

— нападає, використовуючи

стусан

«гинку зукі“.

— передбачив напад

і відходить із захистом вбік-вперед, одночасно виконуючи

«Джигам*

задньою рукою.

Мал. 76. Варіант внкорнстаїшя стусана «Джнган4* задньою руною.

135

• * ‘

ІЬиат

Стусан «Дуган44

•Лугли* бічний стусай, який виконують через руку супротивника. Техніка виконання стусана «Дуган“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Підніміть кулак ударної руки вгору і, одночасно повертаючи тулуб вперед, вико-найте стусан згори-вниз-вбік.

Уявіть, то робите стусан через руку супротивника. Стегна та м’язи тулуба, повертаючи тіло навколо центральної осі, підсилюють стусан.

С. — нападає стусаном «гілку зукі».

К. — робить крок «Припадання», стає у стійку «Вежа» і відповідає «Дуганом».

Мал. 78.

Один із варіантів використання «Дугана».

Мал. 77.

Виконання стусана «Дуган“.

Техніка бойовою Г’.ттха

Стусан «Тичок»

Личок — стусан у бік тулуба суперника.

Техніка виконання стусана «Тичок“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Передпліччя ударної руки відведіть вбік, до горизонтального положення і. одночасно повертаючи тулуб вперед, виконайте стусан у бік супротивника.

Стегна та м’язи тулуба, повертаючи тіло навколо центральної осі. підсилюють стусан.

Мал. 79.

Виконання стусана «Тичок.

С. — нападає стусаном «гияку зукі“.

К. — відгадав напад. Задньою ногою відходить вбік і одночасно, захищаючись передньою, виконує стусан «Тичок4*.

Мал. 80.

Варіант застосування «Тйчка“.

137

Стусан «Духан“

.Лучан’ — прямий короткий стусан у сонячне сплетіння супротивника.

Техніка виконання стусана «Духан“.

1 Займіть вихідну позицію.

2. Передпліччя ударної руки опустіть до горизонтального положення і відведіть назад, одночасно подаючи рам’я вперед-вгору. затуліть щелепу. Розвертаючи тулуб вперед, викиньте кулак внутрішньою частиною догори, спрямовуючи його у середню частину тулуба супротивника.

Мал. 82.

Варіант використання

стусана «Духан“.

нападає стусаном «ніяку зукі“. передньою ногою робить пі нкрок ..ІІофаний» (назад-вбік) і. знаходячись у стійці «Свічка0, виконує Лухіиґ у відповідь.

І

Тежюка бемопго Г’ іпакл

Стусан «Сіхан»

.,Сікан“ — стусан нижньою частиною кулака V бік тулуба супротивника.

Техніка виконання стусана «Сікан“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Передпліччя ударної руки відведіть вбік до горизонтального положення. Розвср-таючи тулуб вперед, одночасно виконайте сікучий стусан супротивнику.

Стегна та м’язи тулуба, повертаючи тіло навколо центральної осі, підсилюють стусан.

Мал. 83. Виконання стусана «Сікан**.

С. — робить «гияку зукі“.

К. — відходить

задньою ногою вбік, одночасно прикриваючи щелепу передньою рукою, частує «Сіканом».

Мал. 84.

Варіант застосування

стусана «Сікан».

Пи.ьт

Стусан «Вохрик“

Техніка виконання стусана «Вохрик“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Опустіть ударну руку і, подаючи рам’я вперед, одночасно відведіть лікоть назад так, щоб кулак зупинився на рівні грудей.

3. Викиньте руку вперед знизу-вгору. Уявіть собі, що викопуєте стусан з-під руки супротивника. Зауважте, що стусан «Во-хрик» виконують не розвертаючи тулуб вперед до супротивника. «Вохрпк“ відносять до шокуючих стусанів, тому виконувати його необхідно на дуже великій швидкості.

( робить «гіяку зукі“.

К відскакує вбік-вперед

та застосовує «Вохрик“.

Мал. 86.

Варіант застосування

стусана «Вохрик».

Мал. 85. Виконання

40

Техніка бойгмют Гопака

Стусан «Стрімляк44

«Стрімляк1* — стусан знизу-вгору.

Техніка виконання стусана «Стрімляк».

1. Займіть вихідне положення.

2. Ударну руку опустіть до рівня грудей та відведіть назад, одночасно піднімаючи рам’я вгору-вперед. Розвертаючи тулуб вперед, викиньте кулак знизу-вгору. Стегна та м’язи тулуба, повертаючи тіло навколо центральної осі, підсилюють стусан.

Мал. 87.

Виконання стусана «Стрімляк**.

С. — робить напад

стусаном «гіяку зукі“.

К. — передньою ногою робить півкрок «Цофанин» (назад-вбік), спиняючи напад перепоною «їжак1*, і відповідає «Стрімляком

Мал. 88.

Варіант використання стусана «Стрімляк».

£ • Ни.іит

Стусан «Гупан“

«Гупан» стусан нижньою частиною кулака зверху-вниз.

Техніка виконання стусана «Гугіан“.

1. Займіть вихідне положення.

2. Підніміть кулак ударної руки вгору, затуливши ним вухо. Виконайте рукою рух. що нагадує удар молотком, одночасно скорочуючи при цьому м’язи живота та трішечки присідаючи. «Іупан» найчастіше застосовують для враження супротивника,

який знаходиться у зігнутому положенні.

Мал. 89.

Виконання стусана «Гупан“.

С. — хоче зробити напад стусаном «ой зукі“.

К випереджує його копняком прямим та довершує контрнаиад «Гупаном» по потилиці.

Мал. 90.

Иаріаіп використання «Гукана

) 42

Техніка б&юшо Гопахс

Поєднання стусанів

Поодинокі стусани у Гопаку використовують дуже рідко Найчастіше вони поєднуються у комбінації: повторні, подвійні, потрійні, серійні. Мета комбінацій — розсіяти увагу супротивника, знайти незахищене місце та вразити.

При поєднанні стусанів необхідно враховувати часові, просторові та швидкісно-силові показники. Так при поєднанні може бути пауза та акцент на виконанні наступного стусана. Поєднуючи поодинокі стусани у комбінації, необхідно враховувати деякі основні вимоги:

1. Необхідно постійно та пильно стежити за супротивником, його місцем знаходження та контрдіями.

2. У комбінаціях стусанів найчастіше перший стусан виконують швидко, а наступні сильно (акцентовано).

3. Виконуючи перший стусан, необхідно створити передумови до виконання наступних шляхом:

— збереження стійкого положення тіла;

— у кінцевій фазі виконання попереднього стусана прийняти

вихідне положення для виконання наступного;

— виконання стусанів необхідно чергувати із захисними рухами:

— ноги повинні активно працювати при зміні одного стусана

на інший.

4. Напрямок стусанів у комбінаціях необхідно постійно змінювати, якщо один стусан у голову, то інший у тулуб, або навпаки.

5. Комбінацію переважно завершують сильним акцентованим стусаном.

Повторні стусани

Повторні стусани виконують однією рукою, як правило двічі, рідко тричі. Повторні стусани найчастіше виконують у таких комбінаціях:

— швидкий «Тузень у голову, сильний у тулуб;

— швидкий «Тузень“ у голову, сильний «Джигам у тулуб:

— швидкий «Тузень» у тулуб, сильний ..Джигам» у голову.

Повторними стусанами найчастіше стримують напад супротивника.

Подвійні стусани

Подвійні стусани виконують почергово із обндвох рук. Дуже часто їх застосовують у нападі. Подвійні стусани, як правило, виконують у таких поєднаннях:

— швидким «Тузень» у галову лівою рукою — сильний акцентований Личок» правою;

143

ЛлааАі.шзір Цчтт

швидкий «Джиган** у голову лівою рукою + сильний акцентований Хгрімляк” правою у підборіддя;

швидкий Лугаїґ правою рукою через руку супротивника + сильний акцентований «Тузень» лівою у сонячне сплетіння.

ГІотріііні стусани переважно виконують як поєднання повторних або подвійних стусанів із акцентованим. Наприклад:

— повторний .Тузень» у голову та тулуб + акцентований «Джигам44 протилежною рукою у голову;

подвійний у голову: лівою «Тузень», правою «Джигам1* + лівою Лухаїґ:

— .Тузень» правою, «Джигам» лівою. «Стрімляк» правою.