На малюнку 91 зображено потрійну комбінацію стусанів: «Тузень», «Джигам14. «Стрімляк».

Потрійні стусани

Мал. 91.

Потрійна комбінація стусанів: «Тузень4* передньою рукою, «Джнган“ задньою, «Стрімляк44 передньою.

144

_Техніка бглкегм Тчптп

Вихідна позиція стійка «Мур».

1. Козак робить півкрок вперед та одночасно ви кому* стусан «Тузень** передньою рукою. Стійку ..Мур» змінює на стійку «Вершник».

2. Із стійки «Вершник» козак відводить передню ногу іялк. одночасно, виконуючи «Джигам» задньою рукою. Як видно із малюнку, стійку «Вершник» козак змінив на стійку «Мур».

3. Із стійки «Мур*1 козак знову переходить у стійку «Вершник». одночасно виконуючи стусан «Стрімляк**.

Зміни стінок при виконанні стусанів дають можливість вкладати у стусани всю вагу свого тіла та постійно зберігати рівновагу. Постійна зміна стійок забезпечує зміну місцезнаходження тіла, шо утруднює контрнапад супротнвика.

На малюнку 92 зображено потрійну комбінацію стусанів: «Туз-ня“, «Дугана» та «Тичка».

Вихідна позиція стійка «Мур».

1. Козак виконує «Тузень» у тулуб супротивника, одночасно згинаючись та змінюючи стійку.

2. Змінивши положення ніг, виконує «Дуган» через руку супротивника.

3. Змінивши положення ніг, виконує «Тичок».

Мал. 92. Потрійна комбінація стусанів: «Тузень** передньою рукою, «Дуган** задньою. «Тичок** передньою.

145

ІІии:т

і

На малюнку 93 зображено потрійну комбінацію стусанів: «Ту-*ень\ Лжиган“ та «Духан».

Вихідна позиція стійка «Мур“.

1 Козак виконує «Тузеиь“ задньою рукою в щелепу супротивника. одночасно іюзвертаючи тулуб та задню ногу у напрямку стусана.

2 Змінивши стійку ..Мур» на стійку «Вершник», виконує ,Джиган“.

3. Зробивши «Розкрок» (вбік-вперед), виконує «Духам».

Мал. 93. Потрійна комбінація стусанів: «Ту;*ень“, «Джиган», «Духа»і“.

Техніка байовсяо (оаша

Копняки

Копняки — удари ногами — у бойовому Гопаку здебільшого взяті із танців. Навіть у танцювальній ([юрмі копняки зберегли свої характери; особливості, притаманні народу, що спокои віку населяє землі України.

До характерних особливостей копняків у козацькому бойовому мистецтві можна віднести:

1. Виконання копняка бічного. На відміну’ від східних видів, копняк бічний виконується без відхилення тулуба назад та розвороту стопи у горизонтальну площину.

Японські історики, які вивчали історію виникнення «йоко-гері*. зійшлись на тому, що цей копняк виник 400-300 р. назад, а до того виконувався із розміщенням стопи у вертикальному положенні.

2. У Гопаку відсутня техніка копняків подібна до «маваши-гері**.

3. Копняки у положенні напівприсядки відсутні у східних видах боротьби. У танці називаються «присядки. Виконавець присідає і, підвівшись до напівприсядки. робить копняка.

4. Копняки у положенні повної присядки. їх називають «повзунцГ.

5. Копняки із опорою на руки горілиць та долілиць.

6. Копняки у положенні «диба“.

7. Копняки у стрибку двома ногами вперед та двома ногами вбоки

КОПНЯКИ

1

СТОПОЮ

ГОМІЖОЮ

КОЛІНОМ |

*

ЛІВОЮ

ПРАВОЮ

ДВОМА

ДВОМА

ногою

НОГОЮ

НОГАМИ

ПОЧЕРГОВО

* г

ШТОВХАЮЧІ

ЗРОСТАЮЧІ

СПАДАЮЧІ

т

ПРЯМІ БІЧН

1 ЗОВНІШНІ

ВНУТРІШНІ КРУГОВІ ЗАДНІ

І

СТОЯЧИ

У НАПІВ- у рір^ощщ ПРИСЯДЦІ уІгиищці

ІЗ ОПОРОЮ НА РУКИ

У СТРИБКУ

У

СИЛЬНІ

швидкі

РІЗКІ

ЗВИЧАЙНІ

——__ у .

ДОВГІ

КОРОТКІ

_^

Мал. 94.

Класифікація копняків у

Гопаку.

%

147

ІЬоат

Копняк прямий

Існує три різновиди кпоняка прямого: штовхаючий, зростаючий та спадаючий.

Розглянемо варіант кпоняка штовхаючого. Для зручності опису як вихідну позицію використовуємо стійку «Раменна .

Копняк прямий

II

товхаючий

Техніка виконання копняка прямого штовхаючого.

1. Займіть вихідне положення.

2. Підніміть ударну ногу як можна вище (зігнутим коліном до рівня грудей) та як можна ближче стегном до тулуба. Одночасно зігніть руки і підніміть кулаки до рівня скронь. Ударна нога із зовнішньої та одноімеина рука із внутрішньої сторін повинні дотулитися. Із цього положення нога влпростовується, а руки притуляються до тулуба.

Мал. 95.

Виконання копняка прямого штовхаючого.

К.

С.

— підняв ногу.

— передбаючн прямий копняк, робить блок «джоджи уктм. робить штовхаючий прямий копняк.

Мал. 96.

Варіант використання копняка прямого штовхаючого.

Тайга Ошягмг» Тчпаяа

Копняк прямий зростаючий

Техніка виконання копняка прямого зростаючого.

1. Займіть вихідне положення.

2. Підніміть зігнуту ногу та дотуліть стегно до грудей, одночасно зігнуті руки підніміть кулаками до скронь. Зафіксовану у такому положенні ногу випростайте так, щоб стопа но зростаючій піднялась вгору.

Слід зауважити, що опірна нога повинна бути трішечки зігнута у колінному суглобі.

К.

С.

К.

— підняв ногу’.

— передбачаючи прямий копняк, робить блок «гедан баран».

— робить копняк прямий зростаючий.

Мал. 98. Варіант використання копняка прямого зростаючого.

ІІииїт

Копняк прямий спадаючий

Техніка виконання копняка прямого спадаючого.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Підніміть зігнуту ногу га дотуліть стегном до грудей. Одночасно зафіксуйте кулаки на рівні скронь та, випростуючи йогу, зробіть спадаючий рух вниз. Руки затуляють тулуб від можливого враження.

Даний копняк використовують для враження стегна, коліна або гомілки супротивника.

Мал. 99.

Виконання копняка прямого спадаючого.

К. -С, —

К. —

піднімає коліно, передбачаючи копняк збоку, робить блок «учі уке“. робить копняк пряміш спадаючий.

Мал. 100. Варіант використання копняка прямого спадаючого.

Гелі«я боиотго Лякай

Копняк бічний

Бічні копняки поділяють на: штовхаючі, зростаючі та спадаючі Техніка виконання копняка бічного штовхаючого.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Підніміть ногу як для виконання копняка прямого.

3. Зігнуту ногу, дотулену до руки, відведіть вбік.

4. Одночасно випррстовуючи ногу, притуліть руку до тулуба, прикриваючи таким чином бік від можливого враження. Техніка виконання копняків бічних зростаючого та спадаючого

подібна до техніки виконання аналогічних прямих копняків, різниця тільки у відведенні ноги вбік.

с.

к.

с.

К.

Мал. 102.

Варіант використання

бічною штовхаючого копняка.

— б’є «ґюко гері“.

— відходить вбік.

— б’є «гняку зукі“.

— випереджує С. копняком бічним штовхаючим.

151

Вдумінчир ІІіапт

Тинки

Тинки — дугоподібна техніка виконання ударів ногами. На даний час у Гопаку існує два види тинків: зовнішній та внутрішній. Ударними частинами при виконанні тинків є бічні, внутрішні та зовнішні частини стопи і гомілки.

Тинок зовнішній

Техніка виконання тинка зовнішнього.

1. Займіть вихідне положення.

2. Підніміть руки до рівня скронь, а ударну ногу у зігнутому положені піднімайте по дузі спочатку усередину, а після підняття коліна до рівня грудей — навідліг-вгору-вбік.

С. — б’є «май гері“.

К. — відходить вбік.

С. — б’є «ніяку зукі“.

К. — випереджує С.

тинком зовнішнім, б’ючи зовнішньою частиною стоїш навідліг у обличчя.

Мал. 104.

Варіант використання тинка зовнішнього.

152

Техніка Соііг/тт Тапака

Тинок внутрішній

Техніка виконання тинка внутрішнього.

1. Займіть вихідне положення.

2. Кулаки підніміть до рівня скронь, а зігнуту ногу підніміть через бік до рівня грудей.

3. Випростуючи ногу, одночасно виконайте рух збоку-усередину.

Мал. 105.

Виконання

тинка внутрішнього.

С. — б’є «май гері кеаге».

К. — відходить назад і піднімає ногу вгору-вбік.

С. — хоче зробити «ой зукі“.

К. — випереджує С.

тинком внутрішнім.

Мал. 106.

Варіант використання тинка внутрішнього.

153

Вакх’имар І1и.игт

Копняк задній «Лошак“

Техніка виконання копняка «Лошак».

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть голову назад.

3. Підніміть руки кулаками до підборіддя, а зігнуту ногу до рівня сонячного сплетіння.

4. Зігнуту ногу відведіть назад як можна далі і. трохи подавши тулуб вперед, випростайте ногу.

Копняк -Лошак» можна виконувати як штовхаючий, зростаючий та спадаючий. Напрямок копняка задається рівнем схилу тулуба.

С. — б’с ..май гері.

К. — відходить назад схресним кроком С. хоче вразити К. «ой зукі“.

К. — робить Лошака».

Мал. 108.

Варіант використання копняка «Лошак“.

Іемпхп (****№ [‘

С. — б’є «май гері“.

К. — відходить назад.

С. — хоче вразити К. у стіну ударом «ой зукР.

К. — робить копняк «Вихор».

Мал. ПО.

Варіант використання

копняка «Вихор“.