Мал. 109.

Виконання копняка ..Вихор*.

Копняк задній, «Вихор»

«Вихор» — копняк, який виконується із розкручуванням тіла Найчастіше вихідною позицією для виконання копняка «Вихор» є стійка «Мур“.

Техніка виконання копняка «Вихор».

1. Займіть вихідну позицію.

2. Передню ногу змістіть всередину-вбік так. як при виконанні стійки «Спас».

3. Передньою рукою зробіть рух. як при виконанні стусана «Джиган“ і, не зупиняючи лету руки, продовжіть розкручування тулуба на 360°.

► V

©

ч

Дакуяцпф Пилат

Поєднання копняків

Поєднання копняків у комбінації бувають подвійні, повторні, потрійні та серійні. Обов’язковою умовою при виконанні комбінацій і поєднання копняків із стусанами та їх постійне чергування. При поєднанні копняків необхідно:

1. Враховувати часові, просторові та швидкісні показники.

2. Постійно стежити за місцем знаходження та контрдіями супротивника.

3. Найчастіше комбінацію розпочинають із відволікаючого увагу стусана. Якщо напад розпочинають копняком, то виконують його блискавично у нижню частину тіла.

4. Виконавши один копняк, необхідно створити всі передумови для наступного:

— зберегти стійке положення,

— виконати стусан рукою, з-під якої буде виконано копняк, або навпаки.

5. Виконання копняків необхідно поєднувати із захисними рухами руками.

6. Напрямки копняків у комбінацях необхідно постійно змінювати: якщо один копняк у коліно, то наступний у тулуб або голову.

7. Комбінацію копняків переважно завершують сильним акцентованим ударом.

8. Після виконання копняків у стрибку необхідно застосовувати допоміжну техніку підсікання та повзунці.

Повторні копняки

Повторні копняки виконують однією ногою. Найчастіше передньою. Варіанти повторних копняків.

Передньою ногою.

1. Швидкий прямий копняк у тулуб + сильний акцентований зовнішній тинок у голову.

2. Швидкий зовнішній тинок + сильний акцептований бічний копняк.

Залньою ногою.

1 Швидкий прямий копняк у тулуб + сильний акцентований прямий у голову.

Повторні копняки бажано розпочинати та закінчувати стусанами.

Подвійні копняки

Подвійні копняки виконують почергово лівою та правою ногами

: обов’язковим чергуванням із стусанами, які мають на меті відво

лікати увагу супротивника.

Тгтха івйгмю Гоптлг

Найчастіше подвійні копняки виконують \* таких комбінаціях

1. Швидкий прямий копняк передньою ногою ~ відводікаючии «Тузень“ цією ж + сильний акцентований копняк задньою ногою. Ділянки враження вибирають залежно від ситуації.

2. Швидкий прямий копняк задньою ногою — відволікають! «Тузень“ передньою + сильний акцентований зовнішній тинок

3. Швидкий бічний копняк передньою ногою + «Джига[Г передньою + сильний та акцентований «Вихор*.

Потрійні копняки

Потрійні копняки це, як правило, потрійне почершве поєднання копняків із стусанами.

На малюнку 111 зображено варіант потрійної комбінації копняків. Техніка виконання потрійних копняків.

Вихідна позиція стійка «Мур*

1. Козак виконав копняк прямий.

2. Після виконання копняка козак став у стійку -Вершник» та виконав «Тузень» передньою рукою.

3. Передню ногу відвів назад.

4. Виконав тинок зовнішній.

5. Став у стійку «Мур* та одразу ж виконав _Джипш“ задньо» рукою.

6. Відвів задню ногу вбік, прийнявші стінку «Вершник», та виконав «Тузень“ передньою.

7. Виконав сильний акцентований прямий копняк.

/

у* Мад. ІИ.

Во»х^і.иф ІІшат ___

Мета подібних систем нападу максимально розсіяти увагу супротивника. приховати від нього сильний акцентований копняк та успішно завершити напад.

Па малюнку 112 зображено інший варіант виконання потрійного копняка V поєднанні із стусанами.

Техніка виконання.

Вихідна позиція стійка «Мур».

1. Козак робить крок «Приставний» і приймає стійку «Кут“.

2. Виконує копняк бічний.

3. Приймає стійку «Кут» та виконує «Тузень» передньою рукою, і. Виконавши «Тузень», козак сильно розкручує тіло тулубом та виконує «Лошака», постійно стежачи за діями супротивника.

5. Приймає: стійку «Вершник» та виконує «Тузень» передньою рукою.

6. Виконує прямий спадаючий копняк у нижню частину тулуба супротивника.

7. Переходить у стійку «Мур» та виконує «Тузень» задньою рукою.

У даному варіанті сильний акцентований копняк передує сильному акцентованому «Тузеню».

15*

Мал. 112.

Техніка бам&ж Гопака

Мал. 113.

На малюнку 113 зображено ще один варіант потрійного копійка у поєднанні із стусанами.

Техніка виконання.

Вихідна позиція стійка «Мур“.

1. Козак виконав «Прямий штовхаючий» копняк.

2. Прийнявши стійку «Спас», виконав «Тузень» передньою рукою.

3. Відвів ногу вбік, розвів руки та сильно розкручує тік- для виконання копняка «Вихор».

4. Завершив виконання копняка «Вихор».

5. Прийняв стійку «Раменна» та виконав «Тузень».

6. Виконав прямий копняк.

7. Прийняв стійку «Мур» та виконав ..Тузень» передньою рум о.

едш* Пита:

Поєднання стусанів із копняками

ІЬк.шання стусанів та копняків с дуже ефективним способом западу. який у Гопаку широко застосовується в двобої голіруч. Цінність поєднаних способів нападу натягає у тому, що козак одночасно вражає дві різні частини тіла супротивника, чим ускладнює йому захист. Поєднані способи нападу завжди передують .чільним акцентованим стусанам або копнякам. Тому їх необхідно виконувати блискавично швидко.

У цій книзі описано три способи поєднання стусанів із копняками.

На малюнку 114 зображено поєднання копняка прямого зростаючого та стесана «Гепай».

• ч

Мал. 114. Варіант поєднання копняка «Прямого зростаючого*’ із стусаном «Гупай1*.

Техніка виконання.

Вихідна позиція стійка «Мур“.

1. Козак виконує обманний «Тузень** задньою рукою.

2. Задню іклу підтяту» до передньої, одночасно піднімаючи передню руку вгору.

• > Ви кону і копняк задньою ногою знизу-вгору та «Гупаїґ передньо ю рукою зверху-вниз.

Варіант сильного акцентованого стусана або копняка вибирають ювільио, виходячи із можливостей, які складаються у двобої.

і

Техніко ‘умовою Гоппкл

Мал. 115. Варіант поєднання «Тузеня» та копняка «Прямого штовхаючого’4.

Мал. 11(>. Варіант поєднання «Джнгана» та «Тинка внутрішнього».

На малюнку 115 зображено варіант поєднання «Тузеня» та копняка прямого задньою ногою.

Па малюнку 116 зображено варіант поєднання ..Джлгана» передньою рукою та тинка внутрішнього задньою ногою.

Як нидію із обндвох малюнків, поєднаному способу напад) завжди передує обмаиниіі стусан, що розсіює увагу су про півника

їв!

Поєднання стусанів та копняків із кроками

Атакуючи, велике значення слід надавати поєднанню кроків та нападаючих рухів. Існує дуже багато варіантів такого поєднання. Важливу роль при цьому має послідовність руху рук та ніг. У цін книзі буде розглянуто десять основних.

Перший варіант зближення із супротивником:

— стоячи у стійці «Вой\

— виконати крок «Зальтний»,

— стати у стійку «Мур»,

— виконати стусан або копняк.

Другий варіант:

— стоячи у стійці «Мур»,

— виконати крок «Приставний»,

— стати у стійку » Кут». «Спас» або «Воі’ґ.

— виконати стусан або копняк.

Третій варіант:

— стоячи у стійці ..Мур».

— виконати крок «Припадання»,

— стати V стійку «Гак».

• •

— нанести стусан або копняк.

Четвертий варіант:

— стоячи у стійці «Мур“,

— виконати крок «Галоп».

— стати у стійці «Вершник»,

— нанести копняк або стусан.

П’ятий варіант:

— стоячи у стійці «Вой“,

— виконати крок «Внхнляс»,

— стати у стійку «Хрест».

— виконати копняк або стусан.

Шостий варіант:

— стоячи у стійці «Мур».

— задню ногу вивести вперед-вгору, ставши у стійку «Лелека», затуляти верхню частину тіла перепоною «їжак»,

виконати копняк або стусан.

Тетиігл башяо/ь Г>

Сьомий варіант:

— стоячи у стійці «Мур»,

— стати у стійку «Лелека, одночасно виконавши перепони Лжак» та «Бусол*

— зробити крок вперед, прийняти стійку «Вой’.

— виконати стусан або копняк.

Восьмий варіант:

— стати у стійку «Вой».

— виконати перепони у стійці «Лелека».

— підстнбнути на опорній нозі та виконати копняк.

Дев’ятий варіант:

— стоячи у стійці «Мур**,

— стрибнути вперед, одночасно зафіксувавши у повітрі перепони

«Лелека» та «їжак»,

— після приземлення у стінку «Вой» блискавично виконати стусан або копняк.

Десятий варіант:

— стоячи у стійці «Мур», стрибнути двома ногами вперед, одночасно виконуючи копняк або стусан.

Присядки — техніка виконання копняків із положення напівпрн-сядкн. Великий та різноманітний арсенал присядок зберігся до наших днів у танцях. Техніка прпеядок характерна для козацької школи двобою і відсутня у східних видах боротьби.

Вихідною позицією при виконанні присядок є стінка «Мур».

Присядки

Мал. 117.

Види присядок:

а) «на носках»,

б) «на стопах».

а

*

о

163

Воловнли/і Пилат

Присядка «Ралець**

Техніка виконаная присядки «Ралець**.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Зробіть крок назад і присядьте.

3. Підніміться із присядки до положення напівприсядки і виконайте прямий копняк.

Руки від початку до кінця виконання присядки зігнуті у ліктях, кулаки прикривають щелепи.

С. — б’с «май гері“.

К. — відскакує назад та присідає.

С. — хоче вдарити «ой зукі“.

К. — випереджує його присядкою «Ралець».

Мал. 119.

Варіант використання

присядки «Ралець**.

Тпика <5ойоюю Ггтка

Присядка «Брих“

Техніка виконання присядки «Брик*.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Зробіть крок назад і присядьте назад-вбік.

3. Підніміться до положення напівприсядки і виконайте копняк у той бік, із якого відійшли.

Мал. 120. Виконання присядки «Брик».

С. — б’є «йоко горі».

К. — цофається назад-вбік, підсідає і у наиів-присядці відповідає копняком «Брик“.

Мал. 121.

Варіант використання

присядки «Брик’4.

165

Присядка «Відсіч»

Техніка виконання присядки «Відсіч**.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Зробіть крок назад-вбік.

З Присядьте і, піднявшись до напівприсядки, зробіть тинок зов-ІІШНІЙ.

Руки від початку до кінця виконання присядки зігнуті у ліктях, судаки прикривають щелепи.

Мал. 123.

Варіант використання

присядки «Відсіч**.

б’с …чаваши гері присідає і після того, як нога супротивника пролетить над головою, робить присядку .Відсіч».

Техніка бойовою Г’лакп

Присядка «Збуй“

Техніка виконання присядки «Збуй“.

1. Займіть вихідну позицію.