2. Зробіть крок назад-вбік.

3. Присядьте і, піднявшись до положення напівгірисядки. зробіть тинок внутрішній.

Руки затуляють тулуб та щелепи.

Мал. 124. Виконання присядки «Збуй’\

С. -К. —

С. —

К. —

б’є «май гері». відскакує вбік та присідає, хоче вдарити «каге зукі“. випереджує присядкою «Збуй“.

Мал. 125.

Варіант використання

присядки «Збуй“.

167

%

ВолкЬччр Палат

Присядка «Гайдук»

Техніка виконання присядки «Гайдук».

1. Займіть вихідне положення.

2. Зробіть крок назад-вбік і. присідаючи на одній нозі, зробіть підбиваючий рух у стопу супротивника.

Мал. 126.

Виконання присядки «Гайдук».

— б’є «піяку зуки“.

— відводить задню ногу вбік та, одночасно присідаючи, підсікає С.

присядкою «Гайдук».

Мал. 127. Варіант використання присядки «Гайдук».

Пересування у присядках

У Іонаку с багато способів пересування у присядках, але тут буде описано тільки два: «Кулик» і «Квап», виконання цих кроків добре впливає на розвиток нижньої частини тіла і обов’язкове для вивчення та застосування при проведенні занять.

Важливим е і те, що техніка ведення двобою у положенні присядки с притаманною лише козакам.

ж

Танка ‘Яладо/о Гпяахп

Пластунський крок «Кулик44

Пластунський крок «Кулик» — найпростіший у Гопаку.

Мал. 128. Пластунський крок «Кулик».

Пластунський крок прискореного пересування «Квап44

Цей крок використовувався козаками-розвіднинами, яких ще називали «пластунами», для непомітного зближення із супротивником. Подібний спосіб пересування виправдовував себе в умовах українських степів із їх високими ковиловими травами. Нерідко відбірні загони січовиків використовували пластунські кроки для несподіваних нападів на непроханих гостей, яких доволі вешталось по Україні.

Пластунські кроки та система боротьби у повній присядці відрізняють бойове мистецтво козаків від східних видів боротьби, чим вносять свою частку у світову скарбницю бойових мистецтв світу.

Мал. 129. Пластунський крок прискореного пересування «Квап*.

169

Іімгт

Повзунці

і іоіиунці різновид бойової техніки козаків у положеннях: присядки. позиціях «Павучок». «Собачка» та «Жабка».

Повзунці із положення присядки

До повзунців даного розряду відносяться «Чіпка», «Серп» та ..Влад’. Вихідною позицією є присядка, в яку можна вийти із стійки.

Повзунець «Чіпка**

Техніка виконання повзунця «Чіпка“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Змістивши вагу тіла на одну ногу, виконайте прямий копняк не піднімаючись із присядки.

Копняк виконують стопою у гомілку, коліно або пахвину супротивника.

Висота виконання повзунця «Чіпка» пов’язала із гнучкістю виконавця. Тому вправи на розвиток гнучкості бажано практикувати із положення присядки.

С б’є «ніяку зукі“.

К. відскакує назад та присідає.

С. б’є «май гері“.

К. спиняє копняк

повзуннем «Чіпка».

Мал. 131.

Иаріані використання повзунця «Чіпка».

Техніка бойово/о Гопака

Повзунець «Серп“

Техніка виконання повзунця «Серп“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Змістіть вагу тіла на одну ногу і виконайте внутрішній тинок.

Повзунець «Серп“.

С.

К. -С. -К. —

б’є «май гері». відскакує вбік та присідає, починає напад рукою, робить

повзунець «Сери».

Мал. 133. Варіант використання повзунця «Серп4*.

171

Іікіпт

Повзунець «Влад44

Техніка виконання повзунця «Влад**.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Змістивши вагу тіла на одну ногу, виконайте зовнішній тинок.

Мал. 134. Повзунець «Влад».

Мал. 135.

Варіант використання

повзунця «Влад».

С.

К.

— б’є «май гері».

— відскакує вбік-вперед, відразу виконуючи повзунець «Влад».

2

Техніка 6оіиж*о Гопака

Повзунці із позиції «Павучок44

Позицію «Павучок» найчастіше приймають після невдало виконаного повзунця у глибокій присядці або із положення лежачи.

У даній книзі буде описано п’ять видів повзунців-павучків: «Шуга», «Бивен», «Стрижак», «Вибрик», «Веретено».

Вихідною позицією при описі буде положення «Павучок».

Опис інших видів повзунців-павучків буде продовжено у наступній книзі.

Повзунець-павучок «

Техніка виконання повзунця «Шуга“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Зробіть півкрок вперед, підніміть ногу і тулуб так, щоб гомілка та тулуб були у горизонтальному положенні.

3. Випростайте ногу, спрямовуючи стопу у коліно супротивника.

С.

ІС.

б’є «гияку зукі“. відхилився назад, втратив рівновагу і впав. Зайняв положення «Павучок».

намагається продовжити напад руками та наштовхується на повзунець «Шуга».

Мал. 137.

Варіант використання повзунця «И1уга“.

173

ЬдааМшр ІНиот

Повзунець-павучок «Бивен“

Техніка виконання повзунця «Бивен“.

1. Займіть вихідне положення.

2. Відштовхніться ногами і підніміть тулуб із зігнутими ногами у повітря, тримаючи при цьому всю вагу тіла на руках.

3. Випростайте обидві ноги, спрямовуючи стопи у тулуб супротивника.

Як видно із малюнку, застосування повзунця «Бнвен“ найефек-ивніше тоді, коли супротивник знаходиться у середній фазі вико-ання нападу.

Мал. 138. Повзунець-павучок «Бнвен“.

І.

— у положенні «Павучок».

— намагається вдарити «май гері“.

— випе|>еджує його,

ВИКОНУЮЧИ

лоизунець-лавучок ..Бивен».

Мал. 139. Варіант використання повзунця «Бивен“.

Таааха бойового Гі

іц’л/’

Повзунець-павучок «Стрижах»

Техніка виконання повзунця «Стрижак**.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть тулуб боком та гомілку однієї ноги положіть на діл, одночасно піднімаючи другу ногу вгору.

3. Випростайте ногу, спрямовуючи стопу у коліно супротивника.

Мал. 140. Повзунець-павучок «Стрижах».

С.

К.

— підсікає козака.

— падає у положення «Павучок14, блискавично розвертається боком та вражає С. повзунцем «Стрижак»

у стегно.

Мал. 141. Варіант використання повзунця «Стрижак**.

175

іїачхЧімир ІІніат

Повзунець-павучок «Вибрик“

Техніка виконання повзуиця «Вибрик4*.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть тулуб боком додолу, ноги положіть на землю. Зафіксуйте опорну руку і відштовхніться, піднімаючи тіло у повітря.

З Випростайте обидві ноги, спрямовуючи стопи у тулуб супротивника.

Мал. 142. Повзунець-павучок «Вибрик.

С. -К. —

С. —

К. —

підсік козака, впав боком

з опорою на руку, намагається

КОПНУТИ.

випереджує його повзунцем «Вибрик“.

Мал. 143. Варіант використання повзуиця «Вибрик44.

і,

Техніка бойовою Г’тпкп

Повзунець-павучок «Веретено»

Техніка виконання повзуиця «Веретено».

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть тіло лицем додолу, підніміть випростану ногу і. продовжуючи веретеноподібний рух тіла, нанесіть удар п’яткою у тулуб супротивника.

Мал. 144. Повзунець-павучок «Веретено».

К.

С.

К.

— у положенні «Павучок».

— копає.

— ставить перепону правою ногою та одночасно ґ виконує «Стрижака», потім

блискавично розвертає тіло та робить «Веретено».

Мал. 145. Варіант використання повзуиця «Веретено».

177

В&яхкмир Пилат

Повзунці із позиції «Собачка**

У цій книзі будуть описані повзунці: «Шпон“, «Пин“, «Них», «Рогач*, ,Дн6“, «Коло”.

Повзунець «Шпон“

Техніка виконання повзуїщя .,І1Іпон“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть голову назад, випростайте ногу носком вниз, спрямовуючи п’ятку у коліно супротивника.

К. -після падіння

опинився у позиції «Собачка».

С. — зайшов ззаду та намагається копнути козака копняком «май гері“.

К. — робить

зустрічний копняк у повзунці «Шпон“ у коліно супротивника.

Мал. 147. Ііаршаг викорисіання оовзунця «Шпон“.

17»

Техніка бойовою Гопака

Повзунець «Пин“

Техніка виконання повзунця «Пин“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть голову назад, підніміть ногу вгору-вбік, випростайте, спрямовуючи стопу у тулуб супротивника.

Мал. 148. Повзунець «Пин“.

К. — після падіння

опинився у позиції «Собачка».

С. — намагається

копнути козака.

К. — випереджує його повзунця «Пші».

Мал. 149. Варіант використання повзунця «Пнн“.

179

Володимир Пилат

Повзунець «Пих“

Техніка виконання повзунця «Пнх“.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Поверніть голову назад, підстрибніть двома ногами і випростайте їх. спрямовуючи стопи у тулуб супротивника.

Мал. 150. Повзунець «Пих“.

після падіння опинився у позиції «Собачка». Побачивши, що супротивник готується до нападу, козак підскочив, стуливши зігнуті ноги докупи, щоб захистити вразливі місця, копає, але потрапляє

у гомілку.

випростує нога та вражає супротивника повзунцем «Пих».

. 151.

Варіант використання повзунця «Пих».

180

К. —

с. -к. —

Мал

Техніка бодою/о Топам

Повзунець «Рогач»

Техніка виконання повзунця «Рогач».

1. Займіть вихідну позицію.

2. Підстрибніть двома ногами і. випроставши тіло диба, стуліть стопи докупи.

3. Розведіть стопи вбокн, одночасно вражаючи двох супротивників.

К.

С.

К.

проти двох супротивників, намагаються стусонути його, наввипередки стрибає, стає диба та виконує повзунець «Рогач».

Мал. 153.

Варіант використання повзунця «Рогач».

Володимир Пилат

Повзунець «Диб“

Техніка виконання повзунця «Диб“.