1. Займіть вихідну позицію.

2. Підстрибніть двома ногами і, випростуючи тіло диба, зігнутою ногою нанесіть копняка у груди супротивника, а випростаною — по голові.

Мал. 154. Повзунець «Диб“.

К.

с.

— робить копняк прямий.

— робить блок «гедан барай“ та виконує контрнапад рукою.

— ухилився під руку, встає дибки

та наносить почергово два копняки,

виконуючи повзунець «Ди6“.

Мал. 155.

Варіант використання повзунця «Диб“.

Техніка бойового Г’ймім

Повзунець «Коло»

Повзунець «Коло» — варіант почергового удару ногами у положенні диба.

Техніка виконання повзунця «Коло14.

1. Займіть вихідну позицію.

2. Підстрибніть двома ногами, встаньте диба і нанесіть почергово два удари бічними частинами стопи по голові супротивника.

С. — вдвох нападають, наносячи стусани «ой зукі“.

К. — цофається назад,

потім блискавичним стрибком вперед стає на руки і робить «Коло», вражаючи С.

підошвою стопи в голову. Після падіння підсіканням «Млин» збиває другого супротивника.

Мал. 157.

Варіант використання

повзунця «Коло4‘.

Мал. 156. Повзунець «Коло44

Ваюдинир Палат

Підсікання

Підсікання є невідсмною частиною техніки у боротьбі Гопак. Застосовують підсікання як допоміжній»! засіб для виведення супротивника із рівноваги. Вихідними позиціями при виконанні підсікань є присядки та позиції «Собачка» і «Жабка». У цій книзі розглядаються підсікання: «Коса», «Млин», «Дзига».

Підсікання «Коса“

Техніка виконання підсікання «Коса“.

1. Займіть позицію «Жабка».

2. Відведіть ногу вбік і виконайте рух досередини.

3. Коли нога доторкнеться руки, підніміть тулуб і пропустіть ногу під руками.

4. Опустіть руки і підскочте на опорній нозі, пропускаючи під нею підсікаючу ногу.

С. — робить напад

копняком «май гері».

К цофається вбік.

присідає та виконує підсікання «Коса” опорної ноги супротивника.

Мал. 159.

Варіант використання

підсікання «Коса».

1Н4

Техніка бойовою Топам

Підсікання «Млии“

Техніка виконання підсікання «Млин».

1. Займіть позицію «Собачка».

2. Відведіть ногу назад, руки схрестіть.

3. Розкрутіть тіло руками так. щоб п’ята випростаної ноги підсікла стопу супротивника.

Мал. 160. Підсікання «Млин».

С.

К.

— б’є «май гері».

— відскакує вбік-вперед та виконує підсікання «Млин».

Мал. 161. Варіант використання підсікання «Млин*‘.

В’люОлчцр Пилпт

Підсікання «Дзига“

Техніка виконання підсікання «Дзига».

1. Займіть положення глибокої присядки.

2. Виведіть ногу назад і зафіксуйте випростаною.

3. Розведіть руки по обидва боки і виконайте скручуючий рух, закручуючи цим нижню частину тіла. Випростана нога повинна виконати дзигоподібний підсікаючий удар у стопу супротивника.

Мал. 162. Підсікання «Дзига».

С. — б’є «май гері“.

К — відходить

передньою ногою вбік та глибоко присідає. Розкрутивши тіло, «Дзигою” підсікає супротивника.

Мал. 163.

Варіант використання підсікання «Дзига».

Техніка бойового Гопака

Копняки у стрибку

Козацьке бонове мистецтво має великий та своєрідний арсенал копняків у стрибку. Техніка виконання добре збережена у танці ..Гопак’*.

У цій книзі описана основна стрнбкова техніка Гопака: «Голубець» — копняк у стрибку однією ногою вбік.

«Пістоль» — копняк у стрибку однією ногою вбік.

«Зміна» — копняк у стрибку із почерговою зміною ударних площин обидвох ніг та розворотом тіла на 36(Г.

«Щупак» — копняк у стрибку двома ногами вперед.

«Розніжка» — копняк у стрибку двома ногами вбоки.

«Чорт» — копняк у стрибку із почерговою зміною ударних площин обидвох ніг та розворотом тіла на 360° при вертикальному положенні тулуба.

«Блоха» — сальтонодібнин копняк у стрибку двома ногами впе-ред.

«Яструб» — копняк у стрибку двома колінами вбоки.

«Коза» — копняк V стрибку двома колінами із розворотом тіла на 360°.

Використовувати у двобої копняки у стрибку можна тільки після досконалого оволодіння технікою боротьби ногами на землі.

ВажхЬааа Палат

Копняк у стрибку «Голубець44

Техніка виконання копняка «Голубець4*.

1. Займіть стійку «Раменна44.

2. Зробіть схресний крок, потім зростаючий бічний когіияк і підстрибніть на опорній нозі.

3. У повітрі стуліть стопи та блискавично розведіть ноги, спрямовуючи одну у обличчя супротивника, а другу вниз.

К. — робить

копняк прямий.

С. — блокує.

К. — відштовхується на опорній нозі та виконує «Голубець44.

Мал. 165.

Варіант використання

копняка «Голубець».

Техніко бойового Гопака

Копняк у стрибку «Пістоль»

Техніка виконання копняка «Пістоль».

1. Займіть стійку «Раменна11.

2. Присядьте і вистрибніть.

3. У повітрі обидві ноги зігніть і розведіть у різні боки.

4. Одночасно випростовуючи одну ногу, другу підніміть до грудей.

С. — б’є «май гері“.

К. — відскакує вбік, присідає та, сильно

відштовнувшись, виконує «Пістоля».

Мал. 167.

Варіант використання копняка «Пістоль».

ВолоіЬічир Пилат

Копняк у стрибку «Зміна»

Техніка виконання копняка «Зміна».

1. Займіть стійку «Рамениа».

2. Виконайте тинок внутрішній, підстрибніть на опорній нозі і у повітрі виконайте копняк «Вихор».

С. — б’є «май герґ.

К. — збиває

ногу супротивника тинком внутрішнім та, підстрибнувши на опорнй нозі, завершує копняк.

т

Мал. 169.

Варіант

використання «Зміни**.

Техніка бобового Гопака

Копняк у стрибку

упак“

Техніка виконання копняка «Щупак44.

1. Займіть стійку «Раменна44.

2. Присядьте і вистрибніть у повітря.

3. Зігнуті ноги підніміть до грудей, руки притуліть до стегон.

4. Випростайте одномасно нош і руки у напрямку супротивника.

У танці «Гопак» є ще один спосіб виконання «Щупака4* — із випростаними ногами та руками. У бойовому варіанті Гопака його не використовують.

Мал. 170.

Копняк у стрибку «Щупак44.

С. — б’є «май гері“.

К. — цофається

передньою ногою назад, стрибає та виконує «Щупака44.

Мал. 171.

Варіант використання

копняка «ІЦунак“.

191

Пимт

Копняк у стрибку «Розніжка»

Техніка виконання копняка «Розніжка».

1. Займіть стійку «Раменна».

2. Присядьте і вистрибніть у повітря.

3. У повітрі зігнуті нош розведіть вбоки і підніміть до рівня грудей. Зігнуті руки — на рівні голови.

4. Блискавичним рухом випростайте одночасно ноги і руки.

У танці «Гопак» є ще один спосіб виконання «Розніжки» — із випростаними ногами та руками. У боновому варіанті Гопака його не використовують.

Мал. 173.

Варіант викорис’і ання «Розніжки».

К. — проти двох

супротивників.

С. — нападають стусанами «гіяку зукі“.

К. — цофається

назад, стрибає та виконує у стрибку копняк двома ногами вбоки.

Техніка бойового Гопака

Копняк у стрибку «Чорт44

Техніка виконання копняка «Чорт“.

1. Займіть стійку «Мур“.

2. Сильно відштовхніться і у повітрі зробіть тинок внутрішній, одночасно піднімаючи задню ногу до повздовжного шпагату. Руками та тулубом розкрутіть тіло на 360 , як при виконанні піруету. Ноги повинні зробити два почергові копняки у повітрі в горизонтальній площині.

Мал. 174.

Копняк у стрибку «Чорт“.

К. — проти двох супротивників. Один із супротивників робить «май гері“.

К. — одночасно

нападає на іншого тинком внутрішнім та, високо підстрибнувши, розвертає тіло на 360°, почергово вражаючи супротивників копняком «Чорт“.

Мал. 175.

Варіант використання

копняка «Чорт“.

Володимир Пихат

Копняк у стрибку «Блоха»

Техніка виконання копняка «Блоха“.

1. Займіть стійку «Мур».

2. Зробіть крок вперед, сильно відштовхніться і виконайте сальто. У найвищій фазі виконання сальто зробіть пірует. Коли тіло розвернеться долілиць, випростайте ноги і нанесіть супротивнику копняк двома стопами у тулуб.

Застереження: копняк «Блоха» можна застосовувати лише у тому випадку, коли супротивник неспроможний уникнути його.

К. — вражає супротивника копняком прямим.

С. відлітає та заточується назад.

К. робить сальто

із піруетом вперед та завершує атаку.

Мал. 177. Варіант використання копняка «Блоха“.

Техніка Ьли&т Гопака

Копняк у стрибку «Яструб*4

Техніка виконання копняка ..Яструб*.

1. Займіть стійку «Раменна“.

2. Присядьте та вистрибніть у повітря.

3. У повітрі стуліть стопи і розведіть коліна в різні боки. Руки розведіть у горизонтальному положенні.

К. — проти двох супротивників.

С. — нападають стусанами.

К. — присідає попід руки, блискавично підскакує, захоплює супротивників за голови та б’є колінами.

Мал. І79.

Варіант використання «Яструба1*.

Наюйкнир Циютп

Копняк у стрибку «Коза“

Техніка виконання копняка «Коза“.

1. Займіть стійку «Раменна“.

2. Присядьте та вистрибніть у повітря.

3. У повітрі розверніть тіло на 360°, почергово наносячи колінами удари.

Стрибкові копняки колінами використовують у боротьбі із двома супротивниками, а також для захисту від копняків у нижню частину тіла та підсікань.