Техніка копняків колінами у стрибку широко застосовувалась козаками у поєдинках.

Мал. 181.

С. -К. —

нападають: один ногою, другий рукою, підскакує, розкрутивши у повітрі тіло на 360\ відбиває удари супротивників та завершує контрнапад копняком коліном.

Варіант використання копняка «Коза“ проти двох супротивників.

1%

Техніка бойовою Тонша

Поєднання копняків у стрибку із підсіканнями та повзунцями

Виконуючи копняки у стрибку, важливо правильно приземлились. Переважно змаговик приземляється у одну з таких позицій: «Собач-ка“, «Жабка» або «Павучок». Якщо це не вдається, то краще падати на бік. Після чого зразу ж переходити у найзручнішу позицію та продовжувати напад, застосовуючи підсікання або повзунці.

Після виконання копняка у стрибку спочатку виконують підсікання, а потім повзунці.

Так після виконання «Голубця» найкраще виконувати підсікання «Дзига» з подальшим переходом на повзунці або присядки.

Після виконання «Пістоля» бажано виконати підсікання «Млин» із подальшим переходом на повзунці з позиції «Собачка».

Після виконання «Зміни» найкраще виконувати підсікання «Коса» з подальшим виконанням повзунця «Стрижак».

Виконання «Розніжки» поєднують з підсіканням «Млин» із подальшим переходом у напад повзунцями з позиції «Собачка».

Виконання копняків «Чорт», «Яструб» та «Коза» рідко супроводжується падінням, частіше втратою рівноваги, тож напад можна продовжувати у повзунцях.

С. — б’є ногою.

К. — відскакує назад, стрибає та б’є «Щупаком». Приземляється у позицію «Собачка» і підсікає супротивника «Млином» та завершує атаку повзунцем «Печатка».

Мал. 182.

Варіант поєднання копняка у стрибку із підсіканням та повзунцем.

ВаюіЬіШ/р Пиїлт

Техніка захисту

Стійки та рух із стійок в захисті

У Гопаку техніка захисту грунтується на використанні бойових стійок. Це обумовлено в основному тим, що захист розглядається як перша фаза контрнападу з використанням повного арсеналу атакуючих засобів. Тож динаміка захисних рухів дуже часто нагадує динаміку дій в нападі.

Захист

Захист — не один із найважливіших розділів у вишколі козаків. Добрий захист — це половина перемоги.

Рівень майстерності та боєздатності козака визначає арсенал технічних прийомів нападу і захисту, якими вой оволодів досконало, та вміння оптимально їх поєднувати.

Захист використовують для надійної оборони вразливих частин тіла та вибору зручного моменту для переходу до контрнападу. Основні вимоги до виконання захисних дій:

— вміння передбачати нападаючі рухи супротивника та планувати свої захисні;

— випередження нападу супротивника та перехід у контрнаступ. Випередити наступ супротивника та знешкодити його напад

можна відходом назад або вбік для збільшення дистанції.

Важливим технічним елементом захисту є відхиляння тулуба вбоки та цофання назад.

Захист руками — один із основних різновидів оборонних дій. До нього відносяться: затули, перепони та відбивання. Захист ногами містить невеликий арсенал рухів, але є дуже ефективний, тому обов’язковий до вивчення.

У всіх різновидах захисту має бути збережений загальний принцип виконання захисних рухів:

1. Активна робота ніг, спрямована на переміщення тіла та збереження рівноваги.

2. Активна робота м’язів тулуба, спрямована на відхилення та цофання від стусанів та копняків супротивника.

З Активна робота рук, спрямована на відбивання, зміну траєкторії або спіш стусанів та копняків супротивника і створення умов для контрнападу.

Миконаиня захисту руками дещо зв’язує конгр,наступальні дії, але ш х і уваги ними не можна, бо затули, перепони та відбивання луж»- ефективна техніка, особливо в умовах ближнього бою.

т

Техніка Оїй(лом Г’лта

У Гопаку існує три основних варіанти знешкодження нападу:

1. До початку атакуючих дій супротивника — атакувати на випередження.

2. Під час атаки супротивника — контрудар, відбивання, перепона або затула.

У

3. У кінці атаки супротивника — найефективніші загули, допустимі перепони.

Одним із ефективних способів захисту є контрудар. Контрудар — це зустрічний стусан або копняк, котрий наносять одночасно із копняком або стусаном супротивника, чим зупиняють розвиток його нападу. При цьому можна використовувати весь арсенал стусанів та копняків, які є у Іопаку.

Одним із найкращих варіантів виконання контрудару є «Тузень* передньою або задньою рукою та копняк прямий передньою або задньою ногою. Використання прямих стусанів та копняків у контрударі обумовлюється швидкістю та відносною безпекою для козака.

При виконанні контрудару необхідно дотримуватись наступних вимог:

— контрудар повинен випереджувати стусан або копняк супротивника;

— виконувати контрудар необхідно одночасно з ухилянням чи затулами.

Затула — це захисний рух раменом, плечем, ліктем, перед-пліч-чям та кулаком, однією або обидвома руками, якими козак затуляє свої вразливі місця та спиняє напад супротивника.

Перепона — це зустрічний рух передпліччям або гомілкою для створення перепони на шляху стана або копняка супротивника, знешкодження та зв’язування його дій.

Відбивання — це зустрічний, рублячий або відсікаючий рух рукою по руці або нозі супротивника, спрямований на зміну напряму стусана або копняка.

Затули

У цій книзі описані затули:

Мал. 183.

Затули «Р&м’я».

б

199

Т>олоди.*ир Палат

Затула «Рам’я44

Затулу «Рам’я» використовують для захисту голови від стусана прямого «Тузня» та бічних «Джигана» і «Дугана». Затулу «Рам’я» виконують: піднімаючи рамено до щоки — від бічних стусанів, розвернувши тулуб піднятим раменом вперед — від прямого стусана.

Па малюнку 183 зображено затули: а) від бічних стусанів «Джн-гана» та «Дугана»; 6) від «Тузеня».

На малюнках 184 та 185 зображено варіанти використання затули «Рам’я» передньою і задньою руками.

С.

К.

— б’є «ой зукі» у обличчя.

— піднімає рамено передньої руки, затуляючи таким чином вразливі частини обличчя, та у відповідь наносить «Тузеня».

Мал. 184.

Варіант використання затули «Рам’я“ передньою рукою.

С. — б’є «каге зукі» у обличчя.

К. — робить затулу раменом задньої руки та одночасно виконує «Джигана».

Мал. 185.

Варіант використання затули «Рам’я“ задньою рукою

200

Техніка бойового Топам

Затули тулуба руками

До загул тулуба руками підносяться:

затула «Пуга» — для захисту тулуба від бічних стусанів ..Тичка’

чи «Сікана“;

затула «Крес» — для захисту тулуба та паху від «Тузеня». «Тичка».

«Сікана» чи «Духана“;

затула «Черес» — для захисту тулуба від прямих та бічних стусанів.

Затула «Пуга44

Затулу «Пуга“ виконують ліктем правої або лівої руки, затуляючи вразливі місця тулуба від стусанів супротивника.

С. — б’є «май гері» у тулуб.

К. — затуляє місце,

у яке спрямований копняк, та частує супротивника «Тузнем».

Мал. 187. ^

Варіант використання затули «Пута».

201

Налойимир ІІїшт

Затула «Черес“

Затулу «Черес“ виконують ліктями, передпліччями та плечима

обидвох рук, затуляючи вразливі няків супротивника.

С. — б’є ямаЙ гері“

У тулуб.

К. — робить півкрок вперед на копняк та блискавично вражає супротивника Дузнем14.

Мал. 189.

Нарівні використання затули

місця тулуба від стусанів та коп-

Затула «Черес“.

Техніка баіюто Гопака

Затула «Кресм

Затулу «Крес» виконують ліктем зіпіутої та плечем, ліктем і кулаком випростано! руки, затуляючи вразливі місця тулуба та пах від стусанів та копняків супротивника.

С.

К.

Мал. 191.

Варіант використання затули «Крес».

— б’є «ііоко гері“ у тулуб.

— робить півкрок вперед на копняк, одночасно виконавши затулу,

та частує супротивника

копняком.

мф Пи*ат

Затула «Завушних4*

Нагулу «Завушних* виконують ліктем, передпліччям та плечем «гнутої та притулено? до вуха руки. «Завушник» захищає голову

від Лжиганів*.

Мал. 192. Фіксація руки при виконанні «Завушника» правою рукою.

Мал. 194. Фіксація руки при виконанні «Завушника» ооидвома руками.

Мал. 193. Фіксація руки при виконанні «Завушника» лівою рукою.

Техніка бойсАь/о Гопака

С. — нападає

«Тинком зовнішнім» на ліве вухо козака.

К. — робить затулу «Завушник», частує суперника «Гупаном» та присядкою «Збуй“ підбиває нош нападника.

Мал. 195.

І варіант використання затули «Завушник»

К. —

нападає, одночасно наносячи «Тинок внутрішній» і «Джиган». зобить затулу «Завушник» обидвома руками і частує суперника «Гупаном» та копняком «Прямим штовхаючим’

Мал. 196.

II варіант використання затули «Завушник».

ВьжкНипф ІЬият

Перепони

Перепони — спосіб захисту вразливих частин тіла руками та йогами. Виставляючи їх назустріч стусанові чи копняку, які тільки набирають міці або вже втратили її. воіі знешкоджує атаку супротивника.

До перепон руками відносять:

«Кряж“ — перепона для захисту від стусанів: «Тузень», «Джиган“, .Духан», «Вохрик»;

..їжак** — перепона для захисту’ від стусанів: «Тузень», «Джнган», «Вохрик;

Хубіч» — перепона для захисту від тинків: «Зовнішній» та Внутрішній», спрямованих у бічні частини тулуба. Іноді перепону «Субіч» використовують для знешкодження копняка прямого, але у цьому випадку тулуб необхідно розвернути боком до супротивника;

«( луп** перепона для захисту від прямого копняка, спрямованого у тулуб. Іноді перепону «Слуп» використовують як перешкоду для стусана «Духан».

..Шлюз» перлова для захисту від прямого копняка, спрямованого у тулуб, або прямого зростаючого у голову. Іноді перепону .Шлюз» застосовують як перешкоду для стусана «Стрімляк». «Заграла» перепона /ум захисту’ голови від «Туземів» і «Джига-

Щ жл

ців.

«Загата» перепона для захисту голови від «Дуганів», «Вохрнків», «Джиганів» і «Тузенів», а також від «Тинків» (внутрішнього та зовнішнього).

Субіч“.

Перепони руками

Техніка бойового [гтакп

Перепона «Кряж»

Техніка виконання перепоїш «Кряж».

1. Займіть стійку «Раменна основна».

2. Зап’ясток однієї руки дотуліть до чала, рамено цієї ж руки підніміть так, щоби прикрити щелепу.

3. Другу руку схрестіть на середині вертикально зафіксованої руки так, щоби верхня частина горизонтально поставленої руки проходила під очима і не перешкоджала спостереженню за суперником.

Перепона «Кряж“ надзвичайно ефективна у поєдинку з боксером, але тільки у тому випадку, коли виконуючий перепону настрнбує на противника. Пасивне виконання перепони, або виконання її при відступі не забезпечує активного захисту.

С. — робить напад

стусаном «гіяку зукі“.

К. — робить крок «ПрнсувншТ і одночасно перепону «Кряж“, захистившись, відповідає «Дуганом».

Мал. 199.

Варіант використання перепони «Кряж».

Мал. 198. Перепона «Кряж».

207

Ваюдншр Иилат

Перепона 99їжак“

Техніка виконання перепоїш «Іжак“.

1. Займіть стійку «Свічка*1.

2. Зіпііть руки та підніміть догори так. щоб кулаки розмістились над бровами.

3. Підніміть рамена, прикриваючи щелепи від бічних стусанів супротивника.

Слід зауважити, що руки при виконанні перепони «1жак“ повинні бути напружені та виконувати рать амортизаторів, зменшуючи силу стусанів.

ш

С. — б’є «кате зукі“ у обличчя.

К. — подає тіло вперед,

одночасно захищаючись перепоною «їжак“

(рука С. наштовхується

на передпліччя К.),

га частує супротивника «Тузнем».

/; л Мал. 200.

& Перепона «їжак“.

Мал. 201.

Варіант використання перепони «Іжаї

Техніка боновою Гітпха

Перепона «Субіч

и

Техніка виконання перепони «Субіч**.

Займіть стійку «Свічка».

2. Поставте руки на пояс.

При виконанні перепони руки повинні бути напружені. При захисті від копняка прямого тулуб із положенням «руки вбоки» розверніть боком до супротивника.

Особливою умовою виконання перепони «Субіч» є крок на копняк, щоб не дати йому набрати руйнівної сили.

С. — б’є «май гері“ у тулуб.

К. — стрімко кидається вперед-вбік на копняк, одночасно виконавши перепону.

С. — б’є «ой зукі“.

К. — випереджує його копняком.

С. — б’є «маваши гері» у тулуб. К. — робить півкрок вперед на копняк, одночасно виконавши перепону «Субіч».

С. — б’є «ой зукі*.

К. — випереджує його «Тузнем“.

Мал. 203. Варіант використання Мал. 204. Варіант використання перепони «Субіч“. перепони «Субіч“.

209

Даюгімяу ІЬюгп

Перепона «Слуп“

Техніка виконання перепони «Слуп“.

1. Займіть стійку «Рамєниа“.

2. Підніміть руки кулаками до підборіддя. Одну руку подайте вперед і зупиніть у вертикальному положенні по середині тулуба. Другу руку, не змінюючи положення, відведіть назад. Виведена вперед рука, наче слуп, повинна зупинити копняк супротивника.

Перепона «Слуп“ буде ефективна, якщо її робити із кроком вперед на супротивника.

Мал. 205. Перепона «Слуп“.

С. — б’є «йоко гері“.

К. — відходить,

робить перепону та частує супротивника копняком.

Мал. 200.

Варіант використання перепони «Слуп“.

Техніка ба&тіо Гопам

Перепона 99

люзм

Техніка виконання перепони «Шлюз».

1. Займіть стійку «Раменна**.

2. Підніміть руки кулаками до підборіддя.