Спиняючу руку подайте вперед-вниз, розмістивши передпліччя у горизонтальному положенні на рівні талії. Другу руку, не змінюючи положення, відведіть назад. Виведена вперед рука, наче шлюз, повинна перегородити шлях копняку супротивника. Перепона «Слуп“ буде ефективна, якщо її робити з кроком вперед на супротивника, не даючи змоги копняку набрати руйнівної сили.

Мал. 207. Перепона «Шлюз“.

С. — б’є «май гері“.

К. — робить півкрок вперед на копняк,

одночасно виконавши перепону «Шлюз».

Підстрибує

та виконує копняк «Пістоль».

Мал. 208.

Варіант використання перепони «Шлюз**.

ВаххЬчир Пияот

Перепона «Заграда»

1. Займіть стійку «Раменна“.

2. Підніміть праву руку, зігніть у лікті так, щоби передпліччя було па рівні носа, ліву руку зафіксуйте над бровами. Обидві виставлені вперед руки напружені і як заграла зупиняють напад суперника. Перепону -Заграла» найчастіше використовують для знешкодження нападу стусаном «Тузень».

Мал. 209. Фіксація рук при виконанні перепони «Заграда».

Мал. 210.

Динаміка виконання перепоїш «Заграда“.

С. — б’є стусаном Лузень“.

К. відходить, робить перепону «Заграда“.

( продовжує напад ,.Тузенем“ лівою рукою.

К робить відплиі вбік-вперед, відбиває «Тузепь“ і частує суперника ліктем в обличчя.

Ш

Мал. 211.

І варіант використання перепони «Заграла».

Техніко бойоео/г, Г<

С. — б’є стусаном «Дуган.

К. — відходить,

робить перепону «Заграда», відповідає «Тузенем.

Мал. 212.

II варіант використання перепони «Заграда“.

Перепона «Загата»

Техніка виконання перепони «Загата**.

1. Займіть стінку «Раменна».

2. Виставте руки вперед і складіть так, як при виконанні перепони «Заграда11, після чого паралельно зафіксовані руки розверніть під кутом 45% відносно тіла.

Перепона «Загата виконується на обидва боки залежно від нападаючих площин суперника. Найчастіше перепону «Загатавикористовують для захисту від стусанів: «Дуган**. «Вохрик*. «Джиган».

Мал. 213.

Фіксація рук

при виконанні перепони «Загата**.

213

Вало(к.*кр Пилат

С. — б’є стусаном «Дуган».

К. — робить перепону «Загата» і частує суперника «Тузенем».

Мал. 214. І варіант використання перепони «Загата1*.

С. — нападає стусаном «Вохрик».

К. — робить перепону «Загата» і частує суперника «Гупаном».

Мал. 215. II варіант використання перепони «Загата*1.

С. нападає копняком «Прямим штовхаючим».

К робить перепону «Загата», зачіп «Зашморг»,

час гус суперника «Гупаном» в коліно і «Тузенем» в голову.

Мал. 216. III варіант використання перепони «Загата**.

Техніко /юшж*0 і’ог.гіка

Перепони ногами

У цій книзі описано три перепони ногами: Лелека», «Бусол», «Чорногуз». Принципово ці перепони дуже схожі. Різнить їх тільки положення передньої ноги. Виконання перепон ногами супроводжується перепонами або затулами руками.

Перепона «Лелека4*

Техніка виконання перепони «Лелека**.

1. Займіть стійку «Свічка».

2. Підніміть ногу коліном до рівня грудей. Руками виконайте затулу або перепону.

Мал. 217.

Перепона «Лелека**.

С.

К.

К. —

б’є «йоко гері» у тулуб, переносить вагу тіла на передню ногу.

Задню ногу згинає та піднімає до рівня грудей, одночасно подаючи тулуб вперед, виконує перепону «їжак».

Нога супротивника наштовхується на коліно козака, робить копняка тією ж ногою, якою виконував перепону «Лелека’

Мал. 218.

Варіант використання перепони «Лелека»

21

V*

«чім» Пшлтщ

Перепона «Бусол“

Техніка виконання перепони «Бусол».

1. Займіть стійку «Свічка*.

2. Підніміть зігнуту у коліні ногу до рівня грудей.

3. Стопу піднятої ноги поверніть боком до супротивника. Руки

повинні виконати затулу або перепону.

Перепона «Бусол», як і попередня, захищає багато вразливих місць від прямих стусанів та копняків, але повернена боком стопа лас ще змогу захистити пах від копняка зростаючого та перешкоджає шлях прямому копняку, спрямованому у коліно опірної ноги.

210

Техніка (ліктю Г’/гила

Перепона «Чорногуз»

Техніка виконання перепони «Чорногуз1*.

1. Займіть стійку «Свічка».

2. Підніміть зігнуту V коліні ногу до рівня сонячного сплетіння та розверніть гомілку передньої ноги до горизонтального положення.

3. Руками зробіть затулу або перепону.

Мета виконання перепони — захистити тулуб та пах від зростаючих копняків супротивника.

Мал. 221.

Перепона «Чорногуз*4.

С. — б’є ногою у пахвину.

К. — робить перепону та блискавично вражає супротивника тинком зовнішнім.

Мал. 222,

Варіант використання перепони «Чорногуз**.

217

Ваюдинмр Пи.чат

Відбивання

Відбивання у Гопаку застосовують для захисту вразливих місць тіла та зміни траєкторії лету ударної площини. Відбивання складаються із рублячих, сікучих і відсікаючих ударів руками га збиваючих і відводячих ударів ногами.

Відбивання необхідно виконувати у поєднанні із відходами, ухилами. осоками, наскоками та цофаннями.

Відбивання «Руб“

Відбивання «Руб“ використовують для захисту голови від стусанів «ТузешЛ «Джигатґ, «Дуган» та копняків.

Техніка виконання відбивання «Руб“.

1. Займіть стійку «Мур“.

2. Передпліччям задньої руки виконайте рублячий рух вперед-всередину, одночасно розвертаючи при цьому тулуб на 45° вперед.

При виконанні відбивання «Руб“ найефективніше робити ухил у

бік зрубуючої руки, щоб максимально застерегти себе від враження. Передня рука у кінцевій фазі виконання відбивання зміщується назад, прикриваючи кулаком однобічну щелепу.

Мал. 223. Відбивання «Руб“ задньою рукою.

С. нападає рукою у обличчя.

К. «зрубує» нападаючу руку

та б’є у відповідь «Тузня“.

Мал. 224.

Варіант використання

відбивання «Руб“ задньою рукою.

Мал. 225. Відбивання «Руб“ передньою рукою.

С. — нападає рукою у обличчя.

К. — «зрубує41

нападаючу руку і б’є у відповідь «Джиганом».

Мал. 226. «іпбиняння Р\’б“ передньою рукою.

Варіант використання відбивання «гуи

Аахх%.«пф Палат

Відбивання «Стин“

Відбивання «Стан використовують для захисту тулуба від стусанів та копняків супротивника. Виконують як передньою, так і задньою руками.

Техніка виконання вибивання «Стан’*.

1. Займіть стійку «Раменна».

2. Зігніть руки у ліктях і підніміть кулаками до рівня підборіддя.

3. Виконайте однією рукою рублячий рух від плеча до середини тулуба, одночасно розвертаючи тулуб на 45° вперед. Рука, що опинилася ззаду, затуляє кулаком щелепу.

Мал. 227.

Відбивання «Стин“.

С.

К.

— конає козака у живіт.

— стинає»

нападаючу

ногу

та частує

супротивника Лузне.\Ґ у обличчя.

Мал. 228.

Варіант використання відбивання «Стин“ передньою рукою.

С. — копає козака у груди.

К. — «стинає»

нападаючу ногу та частує супротивника тинком внутрішнім.

Мал. 229.

Варіант використання відбивання «Стші“ задньою рукою.

20

Техніка бойового Гопака

Відбивання «Зріз»

Відбивання «Зріз» використовується для захисту нижньої частини тулуба від копняків супротивника.

Техніка виконання відбивання «Зріз».

1. Станьте у стійку «Раменна».

2. Підніміть зігнуті руки кулаками до рівня підборіддя.

3. Виконайте рублячий рух зверху-вниз до середини осі тіла.

У кінцевій фазі виконання відоиваиня «Зріз“ лікоть рублячої руки повинен дотулитися до тулуба. Задня рука подається назад та прикриває кулаком щелепу.

Мал. 230. Відбивання «Зріз“.

С. — копає козака у пахвину.

К. — «зрізає» ногу супротивника та б’є копняком, випереджуючи цим напад рукою.

Мал. 231.

Варіант використання відбивання «Зріз» задньою рукою.

221

Йола Чаду Палат

Відбивання навідліг

Відбивання навідліг «Шунь“ використовують для захисту верхньої частини тіла від стусанів «Тузень», «Джигам», иДуган“ та спрямованих у голову копняків.

Техніка виконання відбивання навідліг «Шунь“.

1. Станьте у стійку «Раменііа“.

2. Випростану руку подайте вперед до середини осі тіла, зігніть у лікті, щоб перед-пліччя опинилося на рівні голови з протилежного боку.

3. Відведіть зігнуту руку назад навідліг.

Мал. 232. Відбивання навідліг «Шунь“.

Обов’язковою вимогою при виконанні відбивання «Шунь» є ухиляння тулубом вбік від напряму стусана супротивника та контрнапад.

Відбивання навідліг «Шунь“ є невід’ємною частиною динаміки рухів при виконанні стусанів «Тузень», «Джигам», «Дуган», «Вохрик», «Тичок», «Духан» та «Сікан».

222

Техніка боіюемо Гопака

Відбивання «Шунь“ передньою рукою

Техніка виконання відбивання «Шунь“ передньою рукою.

1. Станьте у стійку «Мур“.

2. Зігніть у коліні задню ногу та зробіть ухил в протилежний передній руці бік.

3. Відведіть передню руку назад навідліг, одночасно розвертаючи тулуб та виконуючи «Тузень задньою рукою.

б’є задньою рукою козака

у обличчя. |

відхиляє тулуб ! вбік, «відсікає» нападаючу руку супротивника, одночасно вражаючи його «Тузнем».

С. —

К. —

Мал. 234. Варіант використання

відбивання навідліг «Шунь“ передньою рукою.

223

Ьмпф Пихат

Відбивання 99Шунь“ задньою рукою

Відбивання «Шунь“ задньою рукою використовують проти стусанів супротивника задньою рукою або копняків передньою нотою. Техніка виконання відбивання «Шунь“ задньою рукою.

1. Станьте у стійку «Мур».

2. Трошкн присядьте на передню ногу та ухиліться вбік.

3. Відведіть задню руку назад, одночасно розвертаючи тулуб та виконуючи «Тузень“ передньою рукою.

С. -К. —

б’є задньою рукою козака у обличчя, відхиляється вбік, відбиває нападаючу руку і відповідає «Джиганом»,

одночасно відтягуючи задню ногу вбік для підсилення руйнівної сили стусана.

Мал. 236.

Варіаш використання відбивання «Шуиь“ задньою рукою.

Техиіха Мавп» Гепаю

Відбивання навідліг «Війм

Відбивання навідліг «Вій“ використовують для захист/ від стусанів та копняків, спрямованих у середню частину тулуба. Це відбивання обов’язково поєднують з ухилами в протилежний відбиваючій руці бік.

Техніка виконання відбивання навідліг «Вій“.

1. Станьте у стійку «Раменна*.

2. Змістіть вагу тіла на ногу протилежну руці, яка має виконати відбивання. Нахиливши тіло вбік, виконайте рух вбік-навідліг, відбиваючи передпліччям стусан або копняк супротивинка.

Мал. 237.

Відбивання навідліг «Вій“.

С. — б’є ногою у груди.

К. — відхиляється вбік

та відбиває нападаючу ногу. С. — б’є рукою.

К. — підсідає під руку та відповідає «Тузнем» задньою рукою.

Мал. 238. Варіант використання відбивання навідліг «Вій4* передньою рукою

Володимир Палат

с. -к. —

б’є кругового копняка «маваши гері» вихиляється вбік-вперед, відбиває ногу супротивника та відповідає .Джигаиом» передньою рукою.

Мал. 239.

Варіант використання відбивання «Вій“ задньою рукою.

Зачепи

Зачепи — технічні елементи Бойового Гопака, що використовують для захисту вразливих частин тіла шляом захоплення рук та ніг суперника. Зачепи виконуються у поєднанні із гойдками, ухилами, нахилами та Тх комбінаціями.

Зачеп «Зашморг»

«Зашморг4* — зачеп для захисту від стусанів: «Тузень44, «Джиган» та копняків: «Тинок зовнішній44, «Тинок внутрішній44 і «Копняк зростаючий44.

Техніка виконання зачепу «Зашморг44.

1. Станьте в стійку «Мур“

2. Передпліччям передньої руки зробіть колоподібний рух із середини назовні-всередину в площині 45″ відносно осі вашого тіла. При виконанні зачепу «Зашморг44 найчастіше роблять ухил назад, рідше гойдки. Па мал. 240 показано техніку виконання «Зашморга44 передньою рукою.

Па мал. 241 показано техніку виконання «Зашморга4* задньою рукою.

226

С. — нападає стусаном

«Тузень“ задньою рукою. К. — робить зачеп «Зашморг». «Тузень“ долонею, кидок, «Тузень1*, копняк.

Мал. 242.

Варіант використання зачепу «Зашморг4* передньою рукою-

г> 7

Ла«хки*р Палат

Зачеп «Лапка»

Лапка’ — зачеп для захисту від копняків прямих і бічних, а також тинків зовнішніх та внутрішніх.

Техніка виконання зачепу «Лапка**