по загальному враженню. При полегшеному регламенті суддівства обсяг оцінок у межах 1.0-10.0 балів. Отримані від п’яти суддів оцінки додаються. Переможець оцінюється по загальній кількості набраних ним балів.

В окремих випадках змагання із «Однотану» дозволяється проводити у співовому або оплесковому супроводі, який чітко відтворює суть мелодії Гопака. До таких випадків відносяться змапі обрядового характеру (на честь Сварога, Дажбога. Оря. Леля, Перуна і т.п.), які можуть проводитись на місцях стародавніх капищ просто неба або на місцях бойової слави козаків, січових стрільців, воїв УПА та героїв Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У всіх випадках проведення суддівства присутність Війта змагань обов’язкова. Його досвід у проведенні змагань і його рекомендації щодо оцінювання дій воїв повинні братись до уваги членами чоти долових суддів.

Правила змагань із «Тану-двобою“

Програма змагань із «Тану-двобою» передбачає парне виконання попередньо вивченої показової програми, виконаної у формі двобою обмеженого дотику, який виконується у музичному супроводі (під мелодію Гопака). Змагання із Дану-двобою» проводяться без вікових обмежень, із дотриманням вимог рівнів майстерності та поділу на вікові та вагові категорії.

Бої мистецького рівня «Жовтяк». «Сокіл». «Яструб», а це найчастіше «хлопчаки» та «підлітки», повинні відтворювати високоякісне володіння технічними елементами бонового Гопака, які відповіла* ють вимогам цих рівнів. Бої мистецьких рівнів «Джура» і «Козак» повинні відмінно відтворювати всі різновиди головної техніки бойового Гопака від найпростіших до найскладніших його елементів та

271

Оцінкою картка змагуна. Змаг «Тан-двобіГҐ _Прізвище:__

Дія

Оцінка К-сть набр. балів Сума

1. Якість виконання техн. елем. 1-20

2. Якість і складність сув’язів 1-20

3. Різноманітність

та рівномірність

використаної техніки

4. Чуття ритму мелодії Гопака

5. Лицедійство

1-20

1-20

1-20

6. Загальна сума набраних балів:

7. Середня оцінка:_

8. Примітки:

їхніх сув’язів; довільно керувати силою, напрямком, влучністю копняків чи стусанів; виконувати бойові елементи Гопака із великою амплітудою; вміти надавати бойовим рухам різного емоційного забарвлення; вдало використовувати швидкість (прискорювати або сповільнювати рухи) та ритм (тісно пов’язувати бойові і танцювальні рухи із мелодією Гопака); із легкістю виконувати складні стрибкові елементи і їхні сув’язі.

Для воїв мистецьких рівнів «Характерник» і «Волхв», окрім відмінного виконання основної бойової техніки Гопака, передбачено, як обов’язкове, виконання «Тану-двобою» із використанням традиційно української зброї (спис, піка, сокира, палиця, а також шерму обаруч (шаблями, мечами, бардками або їх поєднаннями). «Тан-дво-бійґ мистецького рівня «Характерник» та «Волхв» передбачає максимальне відтворення лицедійських здібностей воїв-супротнвників, метою яких є естетичне виховання молоді в дусі поваги до боротьби (в аспекті боротьба — це життя воя), а також побратимської любові до супротивника.

Різновиди «Тану-двобою» повинні виконуватись у музичному супроводі під мелодію Гопака.

Час виконання «Тану-двобою»;

— для хлопчаків — 1 хв.

— для підлітків — 2 хв.

— для парубків — 3 хв.

— для чоловіків — 3-5 хв.

Місце проведення — Змагове Коло.

Змагання із «Тану-двобою» оцінює чота долових суддів, почесним членом якої є Війт змагань. Чотою долових суддів-рахівників керує Чотовий. Чотовому підпорядковано п’ять долових суддів.

Під час смагу кожен доловий суддя оцінює виконання бойових « лементів Гопака, дотримуючись п’ятьох головних вимог:

272

ІІрапи.:о пру-м-т Аплту,

1. Якість виконання технічних елементів.

2. Рівень складності сув’язів.

3. Рівномірність та різноманітність використаної техніки.

4. Чуття ритму мелодії Гопака.

5. Лицедійство.

Найвища оцінка кожної із п’яти вимог 20 балів (із десятими).

Для полегшення роботи суддів вчитель перед виступом його учнів подає Чотовому (для ознайомлення) картку, у якій розписано послідовність виконання технічних елементів. Всі оцінки, набрані під час виконання «Тану-двобою*, заносять у Оцінкову картку змагуна. Після оголошення кожним суддею оцінок, їх сумують і ділять на п’ять. Потім оголошується загальна оцінка виступу пари.

На змаганнях міжшкільних, районних та міських рівнів суддівство із «Тану-двобою14 дозволяється проводити за обмеженим регламентом, згідно якого «Тан-двобій* оцінюється кожним членом судової колегії по загальному враженню. Обсяг оцінок при такому суддівстві від 1.0 до 10.0 балів. Отримані оцінки додаються. Переможець оцінюється по загальній кількості набраних балів.

В окремих випадках змагання із «Тану-двобою* дозволяється проводити у співовому або о плесновому супроводі, який чітко відтворює суть мелодії Гопака. До окремих випадків відносять змагання обрядового характеру (на честь Сварога, Дажбога, Перуна і т.п.), які мажуть відбуватися на місцях стародавніх капищ просто неба, або на місцях бойової слави козаків, Січових Стрільців, воїв УПА. героїв Вітчизняної війни 1941—1945 років. Для проведення змагів такого рівня використовують рівну галявину. Змагове Кало окреслюють невеличким тином із гілля. Судді та глядачі стають довката місця змагу і. споглядаючи двобій, співають різні пісенні тексти, покладені на мелодію Гопака.

Правила змагань за умов обмеженого дотику «Забава»

«Забава* це різновид двобою із обмеженим дотиком. Гатовною метою «Забави* є відтворення елементів Гопака та можливість їх доцільного використання в умовах справжнього двобою, зовсім не допускаючи дотику до супротивника. Змаг «Забава* проводиться без вікових обмежень. Учасники змагу розподіляються за рівнями майстерності, ваговими категоріями та віковими групами.

Найважливішим і найціннішим V «Забаві» є вміння контролювати силу, точність, швидкість копняків та стусанів, зберігаючи при цьому оптимальну відстань від тіла супротивника, щоб уникати дотику і не бути занадто далеко.

Місце проведення змагу — традиційне Змагове Кало.

У двобою «Забава* категорично заборонено наносити не контрольовані стусани чи копняки, які можуть спричинити очманіння або вцчг-

273

ВакхУюр ІІніат

ту свідомості супротивника. За такміі вчинок учасник змагу відразу позбавляється права брати подальшу участь у даних змаганнях.

Зате у змагу «Забава» дозволяється виконувати справжні підсікання супротивника.

Кожен влучний і повністю контрольований копняк чи стусан у дозволене місце оцінюється із врахуванням складності його виконання.

Наприклад:

——-

Дія_Оцінка_

Влучні стусани в голову і тулуб супротивника 1 бал.

Влучний стусан із негайним підсіканням 2 бали

Влучний стусан наввипередки копняка або стусана 2 бали

Влучний копняк або тинок в голову 2 бали

Влучний копняк або тинок в тулуб 1 бал

Влучний копняк в тулуб наввипередки стусана 3 бали

Влучний копняк із негайним підсіканням 2 бали

Влучний копняк в голову у стрибку 3 бали

Влучний копняк у тулуб у стрибку 2 бали

Влучний “Щупак» або “Зміна» 5 балів

Влучна “Блоха» 8 балів

Під час двобою, після кількох влучно виконаних змагунами елементів, Голій має право зупинити двобій для полегшення підрахунку оцінок суддями.

Якщо у двобої один із змагунів випереджує свого супротивника на сім балів, то двобій (за наказом Годія) припиняється, змагуиу зараховується перемога «за очевидною перевагою».

Підбивання чи підсікання зараховуються лише тоді, коли супротивник хоча б однією рукою доторкнувся долівки Змагового Кола.

У випадку, коли напади суперників виглядають недостатньо переконливо, Годні має право зупинити двобій і зробити попередження «Недостатньо!», «Непереконливо!» Якщо Годій тричі робить вищевказані попередження, то двобій зупиняється, і супротивники або один із них вважаються не допущеними до участі у даному змагу.

Під час двобою (для полегшення підрахування оцінок) Годій має право зупиняти змагання. Після кожної зупинки двобою бічні та долові судді повинні негайно показати Ройовому свої оцінки. Це повинно бути чітко відтворено цифрами 1, 2, 3. … і т. її. або письмово «бали незараховані», «я нічого не помітив» … і т. п.

У процесі двобою Годій повинен чітко фіксувати оцінки і за викопані технічні елементи подавати відповідні сигнали руками, які повинні зафіксуватися бічними та доловнмн суддями-рахівннками. У випадку, коли Годій побачив чітко виконаний стусан чи копняк, а бічні чи долові судді говорять, що «нічого не бачили», він має право зарахувати відповідну оцінку, не зважаючи на «меншість» голосів.

27-1

Протію прглггую’я

Змаг «Забава» оцінює рій суддів, почесним членом якого є Війт змагань або його заступник. Рій суддів-рахівників очолює Ройовий. Ройовому підпорядковані два бічні судді, три долові та Годій.

Виконання технічних елементів Гопака та їхніх сув’язі в у змагу «Забава» оцінює і заносить у Оцінкову картку з.чагуна кожен бічний та доловим суддя-рахівник, враховуючи при цьому оцінки, які показав Годій; а також суворо дотримуючись таких вимог

1. Оцінюється і зараховується тільки якісний напад.

2. Вміння мистецьки виконувати копняки та стусани і почергово застосовувати їх у двобою.

3. Вміле володіння захистом.

4. Технічна та тактична майстерність.

5. Вміння обмежувати дотик.

6. Вміння використовувати у двобої складні стрибкові елементи.

Якщо в угоді змагань не передбачено «нічиєї», а так трапилося.

то дозволено ввести додатковий час змагу тривалістю 1 хв. Якщо додатковий час теж закінчився в «нічию», то змаг продовжується без перерви доти, поки один із супротивників не виграє один бал.

У випадку пошкодження тіла двобій необхідно зупинити. Для визначення ступеню пошкодження суддя-Годій запрошує у Змагове Коло лікаря, який повинен виявити, наскільки серйозне пошкодження і чи може змагун продовжувати двобій. Час перебування лікаря у Змаговому Колі вилучається із загальної тривалості двобою. Обстеження лікаря повинно тривати не більше однієї хвилини. Незначні пошкодження (тріщини надбрівних дуг, губ. кровотечі із носа, забиття гомілки і т.п.) можна загоювати у перервах між двобоями або після закінчення змагу. Якщо пошкодження потребує довготривалого лікування, то двобій необхідно зупинити. Якщо причиною припинення змагу стало тяжке пошкодження тіла, то Війт змагань разом із Годієм, боковими і доловими суддями повинні вирішити:

— дії котрого змагуна спричинили тяжке пошкодження тіла супротивника;

— чи було це вчинено навмисно, чи ні?

— чи сталося це пошкодження із вини самого потерпшого, чи ні?

Якщо пошкодження було випадковим і травмований змагун не

може продовжувати двобій, то його суперник отримує перемогу.

Якщо пошкодження тіла є наслідком власної помилки змагуна. то перемога присуджується його супернику.

Якщо пошкодження тіла вчинено навмисне та іце й з грубим порушенням правил двобою обмеженого дотику «Забава», то порушник позбувається права брати участь у даних змаганнях або і на довший час, в залежності вид рішення судової колегії.

У всіх випадках пошкодження тіла вирішальне право проловжч-вати або завершувати двобій належить лікарю, а не змагуну.

Володш-чир ІІиют

Оцінкова картка змагуна.

Змаг «Забава».

Прізвище:

і № Дія

Оцінка К-сть набр. балів Сума

1-двобій 2-двооій 3-двобій

1. Влучний стусан в

V %

голову чи тулуб

1 б.

2. Влучний стусан із

» V

негайним підсіканням

2 б.

3. Влучний стусан нав

випередки копняка

чи стусана

2 б.

4. Влучний копняк або

тинок у голову

2 б.

5. Влучний копняк або

тинок у тулуб

1 б.

6. Влучний копняк у

тулуб наввипередки

стусана

3 б.

7. Влучний копняк із

негайним підсіканням

2 б.

8. Влучний копняк у

газову у стрибку

3 б.

9. Влучний копняк у

тулуб у стрибку

2 б.

10. Влучний «Щупак»

або «Зміна»

5 б.

11. Загальна с\гма набраних балів:

12. Середня оцінка:

13. Примітки