Зупинки двобою Годієм дозволені у випадку:

— коли необхідно надати лікарську допомогу:

коли у воя-змагуиа розв’язалися або відшпилилися захисні засоби;

коли вилізла сорочка, сповзають шаровари, розв’язався пояс, і їх необхідно поправити.

Для цього Голій повинен зупинити двобій наказом «Досить!11, розвести супротивників у різнобій і дати можливість заправити стрій, зашпилити захисні засоби, зав’язати пояс і т.п.

До найгрубіших порушень змагу «Забава» відносять неконтрольова-ні стусани чи копняки. Якщо один із змагунів неодноразово стусаном чи копняком торкається тіла супротивника і не реагує на попередження Ібдія, суддя в Колі мас право зупинити двобій і визнати дії змагу на, як свідчення непідготовленості до участі у даних змаганнях.

Іірмим

Тривалість змагу

— для хлопчаків

— для підлітків

— для парубків:

— для чоловіків:

«Забава:

— 2 двобої по 2 хв. із перервою 1 хв.

З двобої по 2 хв. із перервами по 1 хв.

— З двобої по 3 хв. із перервами по 1 хв.

— 3*5 двобоїв по 3 хв. із перервами по 1 хв.

Правила змагань за умовами легкого дотику «Борня»

Змаг «Борня це різновид двобою, у якому змагуни, виконуючи копняки чи стусани, легко торкаються тіла свого суперника. Учасників змагу «Борня розподіляють по рівнях майстерності, вікових групах та вагових категоріях.

Місце проведення змагу «Борня — Змагове Коло.

Змаг «Борня — це чудовий засіб обміну досвідом, який виховує повагу до супротивника. Змаг «Борня жартівлива бесіда двох тіл. яка є гарним видовищем для глядачів і чудовим уроком для вихованців. Тому під час «Борні наносити сильні стусани чи копняки просто неетично, якщо, звичайно, розглядати «Борню як бесіду-жарт.

Найважливішим і найціннішим у змагу «Борня є вміння регулювати силу і влучність стусанів та копняків. У двобоях повинна використовуватися різноманітна техніка рук і ніг, яка повинна рівномірно чергуватися.

Під час проведення змаг)’ «Борня Годієві заборонено зупиняти двобій із метою полегшення підрахунку оцінок.

Змаг «Борня оцінює рій суддів, почесним членом якого є Війт змагань або ного замісник. Рій суддів очолює Ройовий. Ройовому підпорядковані два бічні судді, три долові та Годій.

Почерговість змагів, склад пар та роїв суддів здійснюють шляхом жеребкування. Кращі змагуни змагань можуть 6)411 розподілені так, щоби не змагатись у відбіркових змагах.

Кожен двобій змагу «Борня» оцінюється всіма членами рою суддів, виходячи із таких вимог

— якості нападу;

— технічної та тактичної майстерності:

— вміння дозувати силу копняка чи стусана:

— вміння мистецьки виконувати копняки та стусани і почергово застосовувати їх у двобою:

— вмілого володіння захистом;

— рівня витривалості як під час змагу, так і після його закінчення;

— вміння використовувати у двобої складні стрибкові технічні

елементи Гопака.

277

В>\ ки*ииир ІІимгт

Окрім цього, кожен влучний і повністю контрольований копняк чи стусан, виконаний у дозволене місце, оцінюється із врахуванням складності його виконання, наприклад:

Дія

оцінка

Стусани в голову і тулуб

1 бал

Стусан із негайним підсіканням

2 бали

Стусан наввипередки копняка чи стусана супротивника

2 бали

Копняк чи тинок у голову супротивника

2 бали

Копняк чи тинок у тулуб

1 бал

Копняк у тулуб наввипередки стусана

3 бали

Копняк із негайним підсіканням

2 бали

Копняк у голову в стрибку

3 бали

Копняк у тулуб в стрибку

2 бали

“Щупак», “Зміна»

5 балів

“Блоха»

8 балів

Переможцем визнається той змагун, який набрав більшу кількість оцінок.

При веденні технічно неякісного двобою, при порушенні дозування сили стусанів та копняків, при повертанні до супротивника спиною, за постійне втікання від суперника, пасивність та кволість, Голій має право позбавити воя набраних ним балів (оцінок). Якщо Голій тричі віднімає набрані бали за порушення правил, то такого змагуна позбавляють права надалі брати участь у змаганнях.

При оцінюванні змагу «Борня» слід надавати перевагу тому вою, який легко рухається у Змаговому Колі, його манера ведення двобою нагадує танок, рухи тіла невимушені, природні, вираз обличчя радісний, а тактика двобою шляхетна.

Змаг «Борня» оцінюється за загальною кількістю набраних балів та на основі загального враження, яке залишили по собі його учасники. Всі завойовані оцінки необхідно заносити в Оцінкову картку змагуна у такій послідовності, в якій вони проводились.

Якщо в угоді змагань не передбачено «нічиєї», а так трапилося, то перемога’ присуджується тому, хто витриваліший і показав крашу техніко-тактичну вишколеиість. Критерій оцінки і надання переваги переможцю необхідно відобразити у Оцінковій картці змагуна, у розділі «Примітки».

Під час змагу Годні має право зупинити двобій, якщо змагуну необхідно надати лікарську допомогу. Переривання двобою для проведення лікарського обстеження повинно тривати не більше однієї хвилини. Час присутності лікаря у Змаговому Колі вилучається із загальної тривалості двобою.

Якщо скоєно важке пошкодження тіла, яке потребує довготривалого лікування, то двобій зупиняється, а суддівська колегія на чолі із ройовим вирішує:

Прачилп щююігкня до*ля»

— хто спричинив важке тілесне пошкодження?

— чи було скоєно воно навмисно?

ш

— чи сталося воно із вини самого потерпілого?

Якщо пошкодження тіла було скоєно випадково, а травмований не здатний продовжувати двобій, то перемога визнається за його суперником.

Якщо пошкодження тіла заподіяне навмисно, то порушнику правил забороняється брати участь у даних змаганнях або і надалі. Все залежить від ухвали, яку винесе рій суддів. Якщо пошкодження тіла змагуна сталося із вини самого потерпілого, то ііого суперник оголошується переможцем.

Оцінкова картка змагуна.

Змаг «Борня.

Прізвище: Вага:

Част.

Дія

Оцінка К-сть набр. балів Сума

тіла

1-двобій 2-двобій 3-двобій

Руки

1. Стусан

1 б.

в голову чи тулуб 2. Стусан із негайним

підсіканням 3. Стусан наввипередки копняка

2 6.

чи стусана

2 б.

Нопі

4. Копняк або

тинок у голову 5. Копняк або

2 6.

тинок у тулуб 6. Копняк у тулуб наввипередки

1 б.

стусана 7. Копняк із негайним

3 6.

підсіканням

2 б. ____

У 8. Копняк у голову 3 б.

стрибку

9. Копняк у тулуб 2 6.

10. «Щупак»

або «Зміна» 5 б.

Загальна сума набраних балів:_

Оцінка загального враження (1-5 балів):

Примітки

Вплодишир І1и.іатп

Якщо у момент скоєння пошкодження тіла була ..нічия», то Іо-дій мас право зупинити двобій на 10 хв.. а згодом продовжити ного аж до виявлення переможця. У всіх випадках пошкоджень тіла тільки лікар, а не змагун, має право радити Годієві продовжувати двобій чи зупинити.

Суддям змагу «Борня» слід зауважити, що будь-які пошкодження тіла змагуна під час двобою легкого дотику небажані, бо воші с свідченням того, що змагуни не вміють контролювати силу копняків чи стусанів або неуважні, що є показником безвідповідального відношення до боротьби.

Тривалість змагу «Борня»:

Для хлопчаків— 2 двобої по 2 хв. із перервою 1 хв.

Для підлітків— 3 двобої по 2 хв. із перервами по 1 хв.

Для парубків— 3 двобої по 3 хв. із перервами по 1 хв.

Для чоловіків- 3-7 двобоїв по 3 хв. із перервами по 1 хв.

Вагові категорії учасників змагу «Борня».

Хлопчаки до: 35, 40, 45, 50.

Підлітки до: 40, 45, 50, 55.

Парубки до: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.

Чоловіки до: 57, 63, 67, 72, 75, 80, 85, 90, більше 91.

Правила змагань за умов справжнього дотику «Герць»

З.маг «Герць» це різновид двобою, у якому дозволено наносити справжні сильні і влучні стусани та копняки із врахуванням обмежень дій, передбачених правилами.

До участі у змаганнях допускаються вої вікових груп «парубки» та «чоловіки», із врахуванням вимог рівнів майстерності та поділу на вагові категорії.

«Герць» — це справжня перевірка набутих знань, яку на відмінно може здати лише той, хто досягнув найвищих табелів у змагах «Однотан», «Тан-двобій“, «Забава» і *, Борня».

«Герць» — іспит, перевірка сили волі у граничних умовах бороті,би. «Герць» урок для воїв, який не в силах сконструювати жоден вчитель.

«Герць» — перевірка воя на порядність і шляхетність в умовах двобою. Тільки шляхетно виховані вої здатні гідно проводити змаг і не збіднювати себе використанням заборонених правилами дій.

«Герць» тілесна розмова воїв; і хоч жорстока, зате правдива. У ..Герці» суть воя як на долоні, тому тріумфує той, «хто чує в собі правду».

Змаг «Герць» оцінює рій суддів, почесним членом якого є Війт змагань. Рій суддів очолює Ройовий. Ройовому підпорядковані два бічні судді, три долові і Годій.

НратМ проуг&ння лить

Оцінкова картка змагуна.

Змаг «Герць». 1 Прізвище: Вага:

Част.

тіла

Дія

Оцінка

К-сть набр. балів Сума 1-двобій 2-двобііі 3-двобій

Руки

1. Стусан

в голову чи тулуб

2. Стусан

із негайним

1 6.

підсіканням 2 б. 3. Стусан наввипередки копняка чи стусана 2 б.

Ноги

4. Копняк або

тинок у голову

5. Копняк або тинок у тулуб

6. Копняк у тулуб наввипередки стусана

7. Копняк

2 б. 1 б.

3 б.

із негайним

підсіканням

2 б.

У 8. Копняк у голову 3 б. стрибку 9. Копняк у тулуб 2 б.

10. «Щупак“

або «Зміна» 5 б.

11. Підсікання «Млин» 2 б.

12. Підсікання «Дзнга“ 3 б.

13. Підсікання

«СертГ 4 б.

14. Копняки

у присядці

4 6.

15.

Загальна сума набраних балів:

16.

Оцінка загального

враження (1-5 балів):

17.

Примітки

Кожен двобій змагу «Герць* оцінюється суддями виходячи із:

— якості нападу;

— вмілого володіння захистом;

— технічної та тактичної майстерності;

— вміння мистецьки виконувати стусани та копняки у дозволені частини тіла і почергово застосовувати їх під час двобоїв;

281

Ііоик’шчир Палат

вміння використовувати у двобою складні стрибкові технічні елементи; рівня витривалості, як під час змагу, так і після

його закінчення.

Окрім цього, кожен влучно виконаний копняк чи стусан оцінюється із врахуванням складності його виконання, як про це уже говорилось у правилах змагань із «Борні».

Змаг «Герць» оцінюється за загальною кількістю набраних балів та на основі загального враження, яке залишили по собі змаїунн. Переможцем змагу вважається той, хто набрав білі,ту кілі,кісті, балів.

Всі оцінки, набрані змагуном, затісуються у Оцінкову картку змагуна у такій послідовності, у якій вони здобувались. Якщо під час двобою змагун порушує правила, то Годні має право після одноразового попередження віднімати набрані ним бали.

Копняк чи стусан, виконаний у момент, коли руки або попі суперника знаходились за линвами Змагового Кола, не зараховуються.

Копняк чи тинок не зараховується, якщо після його виконання змагун втрачає рівновагу’ або падає.

Якщо змагунн одночасно вразили один одного, то використані ними технічні елементи повинні бути відповідно оцінені і занесені в Оцінкову картку змагуна.

Якщо в угоді змагань із Гопака не передбачено «нічиєї», а так трапилося, то перемога присуджується тому, хто витриваліший, показав кращу техніку захисту та нападу і поводив себе у двобоях гідно і шляхетно.

Якщо під час двобою один із змагунів отримав пошкодження тіла, Годні має право зупинити двобій і запросити у Змагове Коло лікаря. Час перебування лікаря у Змаговому Колі вилучається із загальної тривалості двобою. Лікарська допомога змагуну не повинна перевершувати 1 хвилини. Якщо після надання допомоги змагун не може продовжувати двобій, змаг зупиняється, і перемога надається супернику (за умови, якщо пошкодження тіла скоєно випадково або із вини самого потерпілого).

Якщо пошкодження тіла є результатом порушення правил, відповідальному за скоєне забороняється надалі брати участь у даних змаганнях і навіть на більш тривалий термін, залежно від ухвали рою суддів.

Якщо у момент травмування була «нічия», то Годій має право зупинити двобій, зробити перерву на 10 хвилин, а згодом продовжити до виявлення переможця.

Якщо після сильного стусана чи копняка Годій зауважив, що змагун у стані очманіння і не може якісно продовжувати двобій, то він повинен припинити змаг і відкрити рахунок від 1 до 10.

Якщо протягом восьми секунд змагум отямився, Годій дає дозвіл продовжувати двобій, а стан, у якому перебував потерпілий, визнає

2Н‘г

Правилі прю#*ння угнять

як «стан очманіння**. Якщо в одному двобої змагун тричі потрапляв у «стан очманіння**, то двобій припиняється, а перемога присуджується його супернику і проголошується як «очевидна звитяга**.»

Якщо протягом восьми секунд змагун не зміг отямитись, то Годні припиняє двобій, запрошує у Змагове Коло лікаря і після надання першої допомоги оголошує переможцем суперника потерпілого. гака перемога проголошується як «відверта звитяга**.

Якщо один із змагунів наніс сильний і влучний стусан чи коп-няк у дозволене місце, і після цього його супротивник зімлів і пролежав на долівці Змагового Кола більше, як десять секунд, Годій припиняє двобій, запрошує лікаря, і, після надання першої допомоги, переможцем змагу оголошує суперника потерпілого, кваліфікуючи дану перемог)’ як «відверту звитягу**.

Змагун, який під час двобою тричі потрапляв у «стан очманіння», або хоч раз втратив свідомість, позбавляється права брати участь у даних змаганнях і щонайменше на півроку після цього.

Тривалість змагу «Герць»,

Для парубків: 3 двобої по 3 хв. із перервами по 1 хв.

Для чоловіків: 3-7 двобоїв по 3 хв. із перервами по 1 хв.

Поділ на вагові категорії:

Парубки до: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.

Чоловіки до: 57, 63, 67, 72, 75, 80, 85, 90, більше 90.

Організація роботи суддів

Робота суддів із Гопака є почесним і відповідальним обов’язком. Суддя повинен бути справедливим, чесним, шляхетним, об’єктивним, неупередженим і доброзичливим до змагунів, і при цьому вимагати від них суворого дотримання правил змагань. Суддя має бути стриманим, поважним і тактовним до своїх колег, організаторів та представників шкіл.

Організація, яка має намір проводити змагання, утворює Головну Судову Колегію, в яку повинні входити достойні і славетні вої Гопака, яких здебільшого рекомендує спортивне об’єднання, товариство або асоціація.

Головна Судова Колегія складається із Війта, Війтового, Візира та Возного. Війт очолює Головну Судову Колегію. Кандидатуру Війта затверджує організація, яка бере на себе зобов’язання провести змагання. Особа Війта повинна бути попередньо узгоджена Із спортивними спілками, об’єднаннями, товариствами або асоціаціями того регіону, у якому проводяться змагання.

Головна Судова Колегія повинна створюватись заздалегідь дія того, щоб завчасно розпочати підготовку до змагань.

Головна Судова Колегія комплектує штат необхідних суддів.

283

вакмічмир Пилат

Перелік суддівських посад І. Війт