Розпорядник організовує попередній продаж квитків.

Розпорядник складає звіти по результатах перевірки готовності місця змагань, а також по закінченні змагань, підсумовуючи проведену ним роботу.

289

Вашл*и.шч(> Пи.*ат

Управитель

Управитель змагань відповідає за роботу охоронців порядку на місці проведення змагань, у залах проруху і передзмагової підготовки. у всіх приміщеннях відпочинку змагунів, у буфеті, н оглядових місцях змагів, призначених тільки для учасників змагань.

Управитель відповідає за охорону суддів, представників преси, радіо і телебачення.

Управитель керує роботою всього допоміжного обслуговуючого персоналу, який повинна виділити організація, що проводить змагання.

Крім цього, Управитель забезпечує місце проведення змагань необхідними меблями і допоміжними засобами. Для цього перед початком змагань Управитель звертається в організацію, яка бере на себе зобов’язання провести змагання, із докладним переліком необхідних меблів і допоміжних засобів і слідкує за повним обладнанням місця змагань.

Головний лікар змагань

Головний лікар змагань є заступником Війта з питань охорони здоров’я змагунів.

Головний лікар змагань:

— перевіряє лікарські картки змагунів;

— обстежує змагунів перед змаганнями;

— організовує зважування змагунів;

— проводить контроль на вживання допінгу;

— відповідає за санітарно-гігієнічний стан місця проведення

змагань;

— обстежує змагунів під час змагів;

— надає першу лікарську допомогу;

вирішує можливість подальшої участі у змаганнях.

Головний лікар змагань має право користуватись у своїй роботі послугами молодшого лікарського персоналу. Іїа великомасштабних змаганнях головний лікар повинен укомплектовувати штат необхідних йому працівників, про що зобов’язаний повідомити організаторів змагань.

Після закінчення змагань головний лікар складає звіт про проведену ним роботу.

Чотовий

Для покращення роботи долових суддів-рахівників під час про-ведення змагів із «Однотану» і «Тану-двобою“ Головною Судовою Колсіієм створюються чопі долових суддів, якими керує Чотовий-Чотового обирають із числа висококваліфікованих суддів-рахівші* кіл. Затверджує Чотового Головна Судова Колегія. Долові судді зобов’язані виконувати накази свого Чотового.

___Правила прошмнил хпат

Чотовий повинен забезпечити долових суддів Оптовими картками.

Чотовий повинен мати розклад змагів і згідно нього провалити суддівство.

Чотовий повинен узгоджувати свої дії із Говірником та Година-рем. За наказом Чотового Говірних вмикає запис мелодії Гопака, а Годиняр розпочинає відлік часу. Після закінчення передбаченої правилами тривалості часу Годиняр вмикає чергового ліхтаря, після чого Говірняк вимикає запис мелодії, а Чотовий збирає Оцінкові картки у долових суддів і оголошує дані ними оцінки.

На великомасштабних змаганнях може бути сформовано декілька чот долових суддів.

Після закінчення змагів із «Однотану» і «Тану-двобою» Чотовий складає звіт про проведену ним роботу’ і передає його Війту.

Ройовий

Для покращення роботи суддів-рахівників під час суддівства змагів «Забава», «Борня» і «Герць» Головною Судовою Колегією створюються рої суддів. Кожним роєм керує Ройовий. На посаду Ройового обирають найдосвідченішого суддю-рахівника. Затверджує Ройового Головна Судова Колегія.

Рій суддів-рахівників складається із двох бічних, трьох долових (крім Ройового) та Годія. Почесним членом рою суддів може бути Війт змагань або його замісник.

Годій, бічні та долові судді повинні виконувати накази свого Ройового.

Ройовий повинен забезпечити долових суддів і бічних Оцінковн-ми картками.

Ройовий повинен мати розклад змагів і згідно нього проводити суддівство. Перед початком змагань кожен Ройовий знайомить суддів із правилами змагань і уточнює критерії оцінки тих чи інших дій змагунів.

У випадку, коли змагуни набрали однакову кількість оцінок, вирішальне право надання переваги тому чи іншому змагуну належить Ройовому.

Після закінчення змагу Ройовий повинен провести зі своїм роїм збори і детально обсудити кожну технічну дію змагунів. Проведення таких зборів сприяє підвищенню кваліфікації суддів-рахівників.

Після закінчення змагань Ройовий повинен скласти звіт про суддівство всіх змагів і зазначити у ньому особливості тих чи інших двобоїв. Звіт про суддівство змагів Ройовий подає Війту.

Годій

Із метою покращення суддівства змагів-двобоїв «Забава**, «Борня» та «Герць» у Змагове Коло призначається суддя-Годій. який повинен узгоджувати дії змагунів. попереджувати порушення правил, допомагати суддям-рахівникам оцінювати двобої. Суддя-Годій при-

291

та Пиллт

значасться і затверджується Головною Суддівською Колегією. Індія обирають із числа висококваліфікованих суддів, які мають великий досвід суддівства.

Суддя-[одій має найвідповідальнішу ділянку суддівства. Він керує ходом всього змагу. Безпосередній контакт Годія із змагунами вимагає від нього тактовності, відмінного знання правил, справжнього розуміння суті боротьби. її техніки і тактики. Голій повинен бути хорошим психологом, уміючим врахувати і окреслити індивідуальні особливості змагунів. Годій зобов’язаний об’єктивно ставитись до змагунів. Мого дії не повинні впливати на хід двобою так, щоб одному змагуну давати полегшення, а іншому, навпаки, ускладнення двобою. Кожна помилка Годія може позбавити змагуна вигідного положення і цим суттєво вплинути на закінчення двобою.

Для узгодження дій змагунів Годій повинен володіти великою витримкою та мистецтвом суддівства. Навіть у найважчі хвилини двобою Годій повинен зберігати спокій і впевненість. Годій не має права потрапляти під вплив глядачів, учасників і представників шкіл. Майстерність Годія у Змаговому Колі повинна відтворюватись у швидкості розв’язання ним складних ситуацій. Фахові дії Годія у Змаговому Колі мають велике виховне значення як для змагунів, так і для всіх тих, хто спостерігає за змагами.

Робота Годія у Змаговому Колі розпочинається із запрошення змагунів у Коло. Для цього у Змаговому Колі потрібен мікрофон, зв’язаний із всією радіотрансляційною мережею місця змагань.

За наказом «Змаїуни, в Коло!», учасники даного змагу на протязі однієї хвилини повинні зайняти свої місця у Змаговому Колі.

Перевіривши наявність у змагунів захисних засобів і готовність суддів-рахівників до роботи, Годій дає наказ «Привітались», за цим наказом змагуни виконують «обряд вітання».

Дозвіл Годія розпочати двобій супроводжується наказом «Почали!» і пострілом із пістолета (вгору), який підтверджує наказ словами. Після того, як пролунав постріл, Годиняр розпочинає відлік часу. Пістоль Годія за формою повинен нагадувати козацькі пістолі п’ятнадцятого-шістнадцятого століть. Всередину такого пістоля може бути вмонтований стартовий пістолет або механізм відтворення пострілу.

Якщо під час двобою виникла необхідність його зупинити, Годій да( наказ «Досить!», схрещуючи при цьому руки на рівні грудей. Після чого дає наказ «Розійшлись!», одночасно розводячи руки у різнобіч. За цими наказами змагуни повинні припинити двобій, [хлійтись у різнобіч від Годія і зупинитись на відстані три метри один від одного.

Улаюдивши причини зупинки двобою, Годій розводить руки і да» наказ «Почали!», одночасно зводячи при цьому руки у середину Кода, символізуючи цим рухом дозвіл на продовження двооою.

гп

_ Пропила пролеіїтня лнят

По закінченні часу двобою дає наказ -Закінчили!’ і підтверджу*, його двома пострілами (вгору). Після пострілу у змагунів розпечи-кається перерва, і вони розходяться до своїх Вірників Якщо ж постріли засвідчили завершення змагу, то вої повертаються до своїх Вірників і просять їх зняти рукавички.

Після отримання результату змагу Годій дає наказ воям ,3ій-шлись!“, згідно якого вони сходяться у середині Змагового Кола, на відстані два метри один від одного, обабіч Годія. після чого Годій дає наказ «РукиГ*. За цим наказом змагуни повинні дати Годієві руки. Тримаючи руки змагунів, Годій чекає оголошення по гучномовцях прізвища переможця. Прізвище переможця оголошує Ройовий даного рою суддів. Ознаменування перемоги змагуиа Годій символізує підняттям його руки.

Якщо під час двобою один із змагунів отримав пошкодження, то Годій зупиняє змаг наказом «Досить!», після чого дає наказ -Розійшлись!11 і запрошує лікаря у Змагове Коло. Під час надання лікарем першої допомоги Годій дає наказ Годиняреві «Час!“. За цим наказом Годиняр зупиняє відлік часу. Час, затрачений на подання лікарської допомоги, вилучається із загального часу двобою.

Під час проведення змагу «Забава» Годій має право зупиняти двобій для полегшення підрахунку оцінок суддями-рахівниками. Під час змагу «Забава» Годій має право вести відлік оцінок. Для показу оцінки, яку заслужив змагун, Годій спрямовує на нього ліву руку, а праву піднімає догори, показуючи пальцями при цьому кількість набраних балів за технічно вдало виконанні’! елемент. За 1 бал піднімає вказівний палець; за 2 бали вказівний і середній і т. х

Якщо під час двобою один із змагунів потрапив у стан очманіння, Годій дає накази «Досить!» і «Розійшлись!» і відкриває рахунок. голосно промовляючи 1.2.3. … і т. д. Якщо до восьми секунд змагун оволодів собою і здатний продовжувати двобій. Годій дає наказ доловим суддям зафіксувати за потерпілим «стан очманіння», після чого дає накази «Зійшлись!» і «Почали!».

Якщо під час двобою один із змагунів втратив свідомість. Годій запрошує у Змагове Коло лікаря, і після надання першої допомоги дає наказ змагу нам «Зійшлись!». По закінченні двобою Годій бере змагунів за руки, і після оголошення Ройовим переможця піднімає ного руку.

Бічні судді

Для покращення суддівства двобоїв у з магах «Забава», «Борня» та «Герць» правилами змагань передбачено залучення до суддівства бічних суддів-рахівшіків.

Бічні судді мають свої робочі місця, виконані у вигляді козацьких оглядових веж, які розміщені обабіч Змагового Кача. Оглядові вежі знаходяться на відстані 1,5 м від Змагового Кача і мають висоту два метри. Обладнані оглядові вежі маленьким статком, крісельцем мікрофоном і пультом подачі інформації на електронне табло.

яшЛяшшшш _ ________ .

Ройовий повинен забезпечити бічних суддів-рахівників Оиінкови-мн картками. У ні картки бічні судді заносять набрані змагунами бали. Після закінчення двобоїв бічні судді через «бігунців» подають Оцінкові картки Ройовому. Мри потребі, рішення бічних суддів може бути оголошено або відтворено на електронному табло.

Бічний суддя має право не зараховувати попередження Іодія, якщо він переконаний у помилковості ного рішення. Свою згоду чи незгоду із Годієм бічний суддя повинен записати у розділі «Помітки».

У випадку, якщо бічний суддя зауважив, що змагун порушує правила, а Голій не оголошує порушнику попередження, суддя на вежі може зробити це сам, зробивши в Оцінковій картці змагуна відповідну помітку.

•г •

Великі права бічних суддів-рахівників зобов’язують їх бути пильними і постійно дбати про вдосконалення своїх суддівських навиків.

Свідченням якісного суддівства рою є узгодженість в оцінках Годія, бічних і долових суддів.

Долові судді

Долові судді приймають участь у суддівстві всіх різновидів з.маїів. Під час проведення змагів із «Однотану» і «Тану-двобою» долових суддів п’ятеро (крім Чотового і Війта). Під час проведення змагів «Забава», «Борня» та «Герць» долових суддів троє (крім Ройового і Війта). Робочим місцем долових суддів-рахівників є довгий стіл, обладнаний мікрофоном, пультом управління електронним табло, кольоровим світловим ліхтарем і годинником.

Долові судді зобов’язані підраховувати оцінки змагунів і подавати їх Чотовому або Ройовому.

Якщо змагання невеликого масштабу або обумовлені специфікою суддівства, то судді-рахівники можуть поєднувати у собі декілька посад, як наприклад: «Говірника», «Годнняра», «Розпорядника», і т. п., і разом із тим виконувати обов’язки долового судді рахівника.

Вбрання суддів

Під час проведення змагань із Гопака всі судді, без винятку, побіжні бути вбрані в українські національні строї такого зразка:

Війт шовкові шаровари червоного, зеленого або білого кольору. Біла вишивана сорочка. Білі, жовті, зелені або червоні чобітки. Пояс під колір чобітків. У холодні місяці року Війт може вбирати білий кептар, сиву шапку із шликом під колір шаровар і китичкою на ньому під колір пояса. За поясом у Війта має бути булава.

ВійтовиЙ шовкові шаровари червоного, зеленого або білого кольору. Біла вишивана сорочка. Пояс білого, жовтого, зеленого або червоного кольору. Чобітки під колір пояса. У холодні місяці року Війтовий може вбирати кептар білого кольору. Си-

I

Правила правління занять

ву шайку із шликом під колір шаровар і китичкою на ньому під колір пояса. За поясом у Війтового пернач.

Візир шовкові шаровари червоного або зеленого кольорів. Біла вишивана сорочка. Пояс зеленого або червоного кольору. Чобітки під колір пояса. У холодці місяці року Візир може вбирати білий кептар, сиву шапку із шликом під колір шаровар і китичкою на ньому під колір пояса.

Возний — шовкові шаровари червоного або зеленого кольорів. Біла вишивана сорочка. Пояс зеленого або червоного кольору. Чобітки під колір пояса. У холодні місяці року Возний може вбирати білий кептар. Снву шапку із шликом під колір шароварів і китичкою на ньому під колір пояса.

Говірник, Ґодивяр, Ведар, Спір ник, Розпорядник, Управитель. Чотовий, Ройовий, долові і бічні судді: — малинові шовкові шаровари. Біла вишивана сорочка. Зелений пояс і зелені чобітки. У холодні місяці року білий кептар. Сіра шапка із малиновим шликом і зеленок» китичкою на ньому.

Годій і Вініловий — білі шовкові шаровари. Біла вишивана сорочка. Білий пояс і чобітки. За поясом у Годія має бути пістоль. Лікар — зелені шовкові шаровари. Біла вишивана сорочка. Червоний пояс. Чобітки під колір пояса. У холодні місяці року білий кептар. Сіра шапка із шликом під колір шаровар і ки-

Мал. 254. Крій одягу та спосіб підперезування поясом судді змагів із бойового Гопака.

Зовнішній ВИГЛЯД судді у теплу пору року.

Мал. 255.

іаюікшр Пилат______

тичкою на ньому червоного кольору. Біля себе лікар повинен мати дерев’яну, прикрашену різьбою та інкрустацією скриньку для зберігання у ній необхідних йому ліків і пристроїв.

Положення про змагання

Підготовка до змагань із Гопака повинна починатися із складання Положення про змагання.

Положення про змагання складають організатори змагань разом із Головною Судовою Колегією. Від того, як складено положення про змагання, чи враховані у ньому всі особливості національної боротьби Гопак, залежить якість їх проведення. Положення про змагання повинно містити у собі наступні підпункти: