1. Мета і завдання. Метою змагань здебільшого є підведення підсумків навчально-виховної роботи, виявлення кращих, а також популяризація Гопака і прославляння переможців.

2. Керівництво змаганнями. В Положенні про змагання вказується. хто є організатором змагань, хто ними керує, а також скла,! Головної Судової Колегії і ким вона затверджена.

3. Час та місце проведення змагань. Тут вказано місто і місце, де будуть проходити змагання, а також кількість днів, необхідних дія проведення змагань. Для того, щоб взнати кількість днів, потрібно напередодні точно взнати кількість учасників у кожній ваговій категорії, їхні мистецькі рівні та різновиди змагів, на які акцентовані дані змагання.

4. Учасники змагань. Цей підпункт передбачає реєстрацію зма-гунів, їхню кількість у вагових категоріях. Вказує рівень майстерності. Вік змагунів.

5. Розклад змагань. Тут повинен бути розписаний розклад змагань по днях і по годинах.

6. Умови змагань. В цьому підпункті вказується, но якій системі проводяться дані змагання (із вибуванням переможеного, із вибуванням після двох поразок чи по колу).

7. Віншування. У даному розділі вказується, які нагороди чекають переможців, чим будуть нагороджуватися школи, які зібрали найбільшу кількість переможців; чи передбачені нагороди за найкращу техніку, тактику, захист, танцювальний характер ведення двобою і т. п.; чи будуть нагороджуватися вчителі змагунів і які передбачено їм нагороди.

8. Заяви на участь у змаганнях. Цей підпункт повідомляє про термін подачі заявок, їх форму (попередні, остаточні, іменні), а також обумовлює гарантії щодо прибуття бажаючих взяти участь у змаганнях (авансові суми грошей, штрафи і т. п.).

Вимолі нл рі*ю .чпигтгрь’*т

VII. Вимоги на рівні майстерності

У бойовому Гопаку передбачено сім рівнів майстерності. Три із них учнівські «Жовтяк», «Сокіл», -Яструб», один перехідний «Джура» та три мистецького спрямування «Козак. «Характерник» і «Волхв».

Вимоги до складання іспитів на учнівські рівні майстерності здебільшого стосуються знань технічних елементів Гопака та вміння користуватися ними у змагах «Однотан, «Тан-двобій, «Забава, «Борня» і «Герць».

Перехідний рівень майстерності «Джура» вимагає від воя як знання всієї головної техніки бойового Гопака, так і особливостей її викладання. Джура це помічник вчителя, який має право викладати технічні елементи Гопака у групах початківців.

Для того, щоб здобути мистецький рівень «Козак», воіі Гопака повинен на «відмінно» скласти іспити зі всіх різновидів змагів («Однотану», «Тану-двобою», «Забави», «Борні», «Герцю), а також повинен опанувати викладання техніки і тактики Гопака, основи організації навчальної роботи у школах бойового Гопака: повинен фахово проводити суддівство змагів і якісно влаштовувати самі змагання. Окрім того, зобов’язаний скласти іспит із бойової культури українського народу: з філософії арія-войовника, лицаря Сонця; із психології лицаря поборника Правди.

Для отримання мистецького рівня «Характерник», крім перерахованих вище вимог до «Козака», вою-претенденту необхідно скласти іспити із основ медитації, радіостезії, біоенергетики та народного лічництва, а також продемонструвати вміння грати на інструменті, співати, створювати героїчні пісні, думи та балади. Він також повинен скласти іспити із володіння холодною зброєю, тією, що широко застосовувалась козаками. Окрім того, характерник повинен також пройти відповідне посвячення на проповідника.

Для того, щоб здобути мистецький рівень «Волхв, воіі Гопака, окрім перерахованих вище вимог до «Козака» і «Характерника», повинен скласти іспити із володіння рухом астральної та ментальної енергії. Повинен вміти продіагностувати людину і. якщо потрібно, лікувати її власною біоенергією. Повинен досягнути найвищого рівня у медитації.

Ваю’ичир Пимт

Головна теніка бойового Гопака, якою необхідно володіти при складанні іспитів

Стійки:

«Свічка», «Шеренга», «Мур», «Вой», «Вершник», «Ведмідь», «Вежа», «Рамеуна», «Схресна», «Спас», «Хрест», «Гак», «Кут», «Щит», «Журавель», «Колінна», «П’яткова», «Ящур».

Кроки:

«Зальотний», «Косар», «Напад», «Присувний», «Схресний», «Припадання», «Вихиляс», «Доріжка», «Цофаннй», «Галоп», «Мотузочка», «Плетіночка», «Бігунець», «Стрибунець», «Кривий», «Роз-крок», «Відплиг».

Стрибки:

«Наплиг», «Відплиг», «Човник».

Зачепи:

«Зашморг», «Лапка», «Зазуб», «Силька».

Позиції:

«Павучок», «Собачка», «Жабка».

Допоміжні способи пересування:

«Колобок», «Бочка», «Коло», «Беркиць».

Стусани:

«Тузень», «Джиган», «Дуган», «Вохрик», «Стрімляк», «Тичок», «Духан», «Сікан», «Гупан».

Копняки:

«Прямий штовхаючий», «Прямий зростаючий», «Прямий спадаючий», «Бічний», «Тинок зовнішній», «Тинок внутрішній», «Лошак», «Вихор», «Зміна».

Копняки у стрибку:

«Голубець», «Пістоль», «Будуїнський», «Закрут», «Щупак», «Розніжка», «Яструб», «Коза», «Блоха», «Чорт».

Присядки:

«Ралець», «Брик», «Відсіч», «Гайдук», «Збуй».

Повзунці:

у глибокій присядці — «Чіпка», «Серп», «Влад»;

у позиції «Павучок» «Шуга», «Бивен», «Стрижак», «Вибрик»,

«Веретено»;

у позиції «Собачка» «Шпон», «Пии», «Пих», «Рогач», «Диб“, «Коло»,

Підсікання:

«Коса», «Млин», «Дзига».

Затули:

«Рам’я», «Пуга», «Черес», «Крес», «Завушник».

Перепони руками:

«Кряж», «їжак», «Субіч», «Слуп», «Шлюз», «Заграла», «Загата».

Ш

Вимоги на р*

Перепони ногами:

«Лелека», «Бусол», «Чорногуз». Відбивання руками:

,.Ру6“, «Стан», «Зріз», «Шунь“, «Вій». Відбивання ногами:

«Свірлячок круть“, «Свірлячок верть».

«Жовтяк»

Для отримання звання «Жовтяк» вой Гопака повинен на «Відмінно» здати такі вимоги:

1. Виконання технічних елементів Гопака 70-80, 80-90. 90-100.

2. Змаг «Однотан».

3. Змаг «Тан-двобій».

4. Змаг «Забава».

Виконання технічних елементів

I. Виконати стійки «Свічка», «Шерега», «Раменна», «Вежа», «Вер-шник», «Ведмідь», «Мур», «Вой», «Схресна», «Журавель», «Колінна», «П’яткова».

II. Початкова позиція стійка «Раменна», далі виконати кроки «Зальотний», «Косар», «ПрисувншГ, «Напад», «Схресний», «Припадання», «Галоп», «Вихлляс», «Цофаннй».

III. Початкова позиція (надалі П.П.) стійка «Раменна». далі виконати стусани окремі, почергові, повторні у стійках «Раменна», «Мур», «Вой», а саме: «Тузень», «Джнган», «Дуган». «Вохрик». «Стрімляк», «Тичок» та «Духан».

IV. Виконати ці ж стусани разом із кроками:

1. П.П. стійка «Раменна», далі зробити крок «Зальотний» (тобто перейти у стійку «Мур») і одночасно виконати стани (почергово передньою і задньою руками) «Тузень», «Джнган». «Дуган». «Вохрик», «Стрімляк», «Тичок» та «Духам».

2. П.П. стійка «Мур», далі виконати десять кроків «Косар» із одночасним почерговим виконанням: а) .Джиганів», б) ..Тузень». ,Джигам», «Стрімляк», в) «Тузень», ,Джигам», «Тичок», г) «Тузень». «Дуган», «Вохрик», «Духан», «Джнган», д) «Джигам», «Тичок». «Дуган», «Вохрик».

3. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Вихиляє» із одночасним виконанням «Тузня» передньою рукою.

4. П.П. стійка «Вой», дачі зробити крок «Присувннй» із одночасним виконанням «Джигана» передньою рукою.

5. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Припадання» із одночасним виконанням «Вохрика» передньою рукою.

299

Володичир ІІимт

6. П.П. стінка «Вершник», далі зробити крок «Схресний“ із одночасним виконанням «Джигана» у напрямку, протилежному до відходу.

7. П.П. стійка ,.Мур“, далі десять разів зробити крок «Цофа-ннй» із одночасним виконанням «Джпганів».

8. П.П. стійка «Вой‘\ далі двадцять разів зробити крок ..Нагни». одночасно виконуючи почергово «Тузень“, «Джиган», «Ду-ган». ..Вохрик“, «Тичок», «Стрімляк» та «Духам».

Копняки

Щоб отримати звання «Жовтяк“ вой Гопака повинен скласти на ..відмінно» техніку виконання копняків прямого штовхаючого, прямого зростаючого, прямого спадаючого, бічного штовхаючого, тинка зовнішнього, тинка внутрішнього.

1. П.П. стійка ..Ведмідь», далі виконати почергово лівою і правою ногами копняк «Прямий штовхаючий».

2. П.П. стійка «Ведмідь», далі викопати почергово лівою і правою ногами копняк «Прямий зростаючий».

3. П.П. стійка «Вежа», далі виконати почергово лівою і правою ногами копняк «Бічний штовхаючий».

4. П.П. стійка «Раменна», далі виконати почергово лівою і правою ногами копняк «Бічний зростаючий».

5. П.П. стінка «Вершник», далі виконати почергово лівою і правою ногами «Тинок зовнішній».

6. П.П. стійка «Вершник», далі виконати почергово лівою і правою ногами «Тинок внутрішній».

7. П.П. стійка «Вершник», далі зробити крок «Зальотний» і відразу ж виконати копняк «Прямий штовхаючий» (лівою і правою ногами).

8. П.П. стійка «Ведмідь», далі зробити крок «Зальотний», і відразу ж виконати копняк «Прямий зростаючий» (лівою і правою ногами).

9. П.П. стійка «Ведмідь», далі зробити крок «Зальотний» і відразу ж виконати «Тинок внутрішній» (лівою і правою ногами).

10. П.П. стійка «Ведмідь», далі зробити крок «Зальотний» і одразу ж виконати «Тинок зовнішній» (лівою і правою ногами).

11. ІІ.ГІ. стійка «Мур», далі зробити крок «Присувннй», після чого виконати копняк «Бічний зростаючий» (лівою і правою ногами).

12. ІІ.ІІ. стійка «Мур», далі зробити крок «Розкрок» га «При-сувиий», після чого виконати копняк «Бічний штовхаючий» (лівою і правою ногами).

13. ІІ.ІІ. стійка «ІЗой», далі зробити крок «Вихиляє» і відразу ж виконати «Линок зовнішній» (лівою і правою ногами).

Вимоаі но рипа магмстернгхт

14. П.П. стійка «Вой“, далі зробити крок «Цофанин», після чого відразу ж виконати копняк «Тинок внутрішній» задньою ногою.

15. ІІ.ІІ. стійка «Мур, далі виконати крок «Напад’4, після чого почергово виконати копняки: «Прямий штовхаючий, «Прямий зростаючий», «Прямий спадаючий1*, «Тинок зовнішній», «Тинок внутрішній», «Бічний зростаючий» та «Бічний штовхаючий.

16. П.П. стійка «Вежа», далі зробити крок «Схресний». після чого почергово в різні боки виконати копняки: «Тинок зовнішній», «Тинок внутрішній», «Бічний штовхаючий, «Бічний зростаючий» та «Бічний спадаючий».

17. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Припадання, після чого почергово виконати «Тинок зовнішній» передньою ногою і копняк «Бічний штовхаючий» задньою ногою.

18. П.П. стійка «Ведмідь», далі зробити крок «Галоп», після чого у протилежний бік виконати «Тинок зовнішній» у різні боки.

19. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Косар” із одночасним виконанням «Джигана» і копняка «Прямого штовхаючого»; «Джигана» і «Тинка внутрішнього»; «Джигана» і «Тинка зовнішнього» (по 10 разів кожне поєднання).

20. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Цофашпґ із одночасним виконанням «Джигана» і копняка «Прямого штовхаючого.

21. П.П. стійка «Рамениа», далі на місці зробити перехід у стійку «Колінну» із одночасним виконанням затули «Черес і відразу ж виконати «Тинок зовнішній» і «Джиган.

Підсікання

1. П.П. стійка «Мур», даді зробити крок «Цофаний», присісти у стійку «Ящур» і виконати підсікання «Млин» (лівою і правою ногами по 10 разів).

Затули

1. П.П. стійка «Раменна», потім почергово на місці виконати затули: «Рам’я», «Пуга», «Черес» та «Крес“.

2. П.П. стійка «Мур», далі зробити на місці затулу «Рам’я» передньою рукою і відразу ж почергово виконати стусани «Джигам», «Вохрик» та «Дуган».

3. Г1.П. стійка «Мур», далі на місці зробити затулу «Рам’я” задньою рукою і відразу ж почергово виконати стусани -Джигам», «Вохрик» та «Дуган».

4. П.П. стійка «Вой», далі на місці зробити затулу «Пуга” передньою рукою і відразу ж почергово виконати стусани ..Джигам», «Стрімляк» та «Дуган”.

5. ІІ.ГІ. стійка «Вой», далі на місці зробити затулу ..ГІуга задньою рукою і відразу ж почергово виконати стусани «Джиган. «Стрімляк» та «Дугам».

Вакк’чнаїр ІІи.мт

6. 11.II. стійка «Вой.» далі зробити півкрок «Цофаниії» і у стійці «Вершник» виконати затулу «Черес», після чого зробити крок «Зальотний*1 із одночасним почерговнм виконанням стусанів «Тузень», «Джиган**, «Вохрик** та «Дугам».

7. П.П. стійка «Вой“, далі зробити крок «Розкрок» із одночасним виконанням затули «Черес», після чого на місці почергово виконати стусани «Джиган», «Стрімляк», «Дугам», «Вохрик» та «Тузень».

8. П.П. стійка «Вершник», далі зробити крок «Зальотний» із одночасним виконанням затули «Крес», після чого на місці почергово виконати стусани «Джиган», «Вохрик» та «Дуган».

9. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Розкрок» із одночасним виконанням затули «Крес», після чого па місці почергово виконати стусани «Джиган», «Вохрик» та «Дуган».

Учні, які склали іспит із техніки виконання окремих елементів Гопака із оцінкою «задовільно», «добре» чи «відмінно», допускаються до іспиту із змагу «Однотан».

«Однотан“

Вої Гопака, які хочуть здобути учнівський ступінь майстерності «Жовтяк», обов’язково повинні скласти іспит зі змагу «Однотан». «Однотан» для «жовтяків» повинен включати в себе таку техніку бойового Гопака, яка відповідає вимогам даного рівня майстерності.

«Однотан», який у середньому оцінений чотою долових суддів на 70-80 балів, вважається складеним «Задовільно»; на 80-90 балів — «Добре»; на 90-100 балів — «Відмінно».