Учні, які набрали менше 70 балів, залишаються у групах «Но-виків» до наступного перескладання іспитів.

Учні, які склали іспит із «Однотану» з оцінкою «задовільно», у місячний термін повинні повторити змаг на оцінку «добре» чи «відмінно». Якщо ж повторний іспит підтвердив попередню оцінку’ «задовільно», то такі учні залишаються у групах «новнків» до наступного іспиту. На кваліфікаційних змаганнях із «Однотану» мають бути присутні щонайменше дванадцять учасників. Тривалість змагу для «жовтяків» — 1 хвилина.

«Тан-двобій“

Щоб отримати звання «Жовтяк», учні-«новики“ обов’язково повинні скласти іспит із змагу «Тан-двобій».

Суддівство «Тану-двобою» проводиться чотою долових суддів, так як це описано у «Правилах змагань із «Гопака».

Оцінюється «Тан-двобій» згідно стобадьно! системи відліку оцінок, за якою 70-80 балів відповідає оцінці «задовільно», 80-90 балів «добре», 90—100 бал і в «відмінно». «Тан-двобій» для «жовтяків» повинен включати в себе таку техніку бойового Гопака, яка відповідає вимогам даного рівня майстерності.

Учні, які набрали 70 балів, залишаються у групах ловиків» до наступного повторного іспиту із змагу «Тан-двобій».

Учні, які склали «Тан-дво6ійи із оцінкою «задовільно», протягом місяця повинні повторити змаг на оцінку «добре» чи -відмінно. Якщо ж повторний іспит підтвердить попередню оцінку «задовільно», то учні повертаються назад у групу «новиків».

На кваліфікаційних змаганнях із «Тану-двооою» мають бути при-сутні щонайменше 12 пар змагунів.

«Забава**

Змаг «Забава» є обов’язковим іспитом, щоб отримати звання «Жовтяк».

Оцінюється змаг роєм суддів, як це описано у «Правилах змагань із Гопака».

Щоб отримати звання «Жовтяк», учень протягом року повинен здобути 12 перемог над «новикамн» на змаганнях різного рівня.

«Сокіл**

Для отримання учнівського ступеня майстерності «Сокіл» «жовтякам» потрібно скласти наступні іспити:

1. Виконання технічних елементів.

2. «Однотан».

3. «Тан-двобій“.

4. «Забава».

5. «Борня».

Виконання технічних елементів

1. П.П. стійка «Свічка», далі почергово показати стійки «Кут», «Гак», «Хрест», «Спас».

2. П.П. стійка «Рамениа», далі почергово лівою і правою рукою виконати стусани «Тичок», «Духам», «Сікан», «Гунан».

3. П.П. стійка «Рамениа», далі зробити крок ..Зальотиніг, одночасно виконуючи «Тузень» передньою рукою і на місці почергово «Джиган», «Вохрик» та «Дуган».

4. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Ирисувний» із одночасним виконанням «Тузня» передньою рукою, крок ..Розкрок’ із одночасним виконанням «Джигана» задньою рукою, і на місці почергово «Джигам», «Вохрик», .Дугам», «Тузень».

303

Ватдичир Пимт

5. ПЛІ. стійка «Вершник», далі зробити крок «Косар» із одночасним виконанням «Джигана» задньою рукою і на місці почергово Луган», «Вохрик». «Тичок» та «Джигам».

6. П.П. стійка «Вой“. далі зробити крок «Напад» із одночасним виконанням «Джигана» задньою рукою, і на місці почергово «Тузень», «Тичок». Луган», «Стрімляк», «Тузень».

7. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Вихиляє» із одночасним виконанням «Тузеня» передньою рукою, крок «Галон» із одночасним виконанням «Джигана» у напрямку протилежному до відходу, після чого на місці виконати почергово «Вохрик». Луган», «Тузень».

8. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Припадання» із одночасним виконанням «Джигана» передньою рукою; крок «Роз-крок“ із одночасним виконанням «Дугана», далі «Вохрик», потім крок «Відплиг» і почергово на місці, починаючи із задньої руки. Луган», «Вохрик», «Тичок» та «Джиган».

9. П.П. стійка «Вой“, далі зробити крок «Стрибунець» із одночасним виконанням «Тузснів» передньою і задньою руками, після чого двічі виконати крок «Цофаний» із одночасним виконанням «Джиганів».

10. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Стрибунець» із одночасним виконанням «Тузснів» передньою і задньою руками, після чого двічі виконати крок «Відплиг» із одночасним почер-говим виконанням «Тузенів» передньою і задньою руками.

11. П.П. стійка «Вежа”, далі зробити крок «Схресний» із одночасним виконанням «Джигана» передньою рукою, після чого крок «Розкрок», одночасно виконуючи «Стрімляк» задньою рукою і почергово на місці Луган». «Тичок», «Гупай» та «Сікан».

12. П.П. стійка «Ведмідь», далі зробити крок «Бігунець» (на першому великому кроці виконати «Тузень» передньою рукою, на другому маленькому — затулу «Черес», на третьому — «Джиган» задньою рукою), після чого двічі зробити крок «Мотузочка» із почсрговим виконанням «Джиганів» задньою рукою.

13. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Доріжка» (на першій фазі кроку виконати затулу «Черес», на другій — «Джиган» задньою рукою), після чого, станіни у стійку «Свічка», двічі виконати крок «Илетіночка» із почерговим виконанням «Джиганів» і крок «Цофаний» із почсрговим виконанням «Тузенів».

Копняки

1. П.П. стійка «Вой», далі виконати копняк «Лошак» почергово передньою і задньою ногами.

2. П.П. стійка «Вой», далі викопати копняк «Вихор» задньою ногою із розрахунку, що суперник є попереду.

Вимога на рюа тштгрнігт

3. П.П. стійка «Мур”. далі виконати -Зміну”, почергово лівою і правою ногами.

4. П.П. стійка «Мур”, далі виконати «Голубець” (10 разів).

5. П.П. стійка «Мур”, далі виконати «Пістоль» (10 разів).

6. П.П. стійка «Мур», далі виконати «Закрут» (10 разів).

7. П.П. стійка «Раменна», далі виконати «Щупак» (10 разів).

8. Г1.П. стійка «Раменна”, далі виконати «Розніжку” (10 разів).

Поєднання кроків із копняками та стусанами

1. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Косар», одночасно виконавши «Джиган» задньою рукою, копняк «прямий зростаючий» задньою йогою, відбивання «свірлячок” передньою ногою, далі «Лошак», копняк «прямий зростаючий», потім -Джиган» задньою рукою і на місці «Вохрик”, «Дуган” та «Тузень”.

2. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Стрибунець”, одночасно виконуючи «Тузені» передньою і задньою руками, далі «Джиган» і відразу ж «Вихор», далі йде копняк .прямий зростаючий» передньою ногою із півкроком вперед і на місці почергово стусани «Тузень», «Джиган», «Вохрик», Луган», «Тузень”.

3. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Косар» із одночасним виконанням «Джигана» задньою рукою, «Голубця» задньою ногою, після чого на місці виконати «Джиган», «Стрімляк”. «Ду-ган“, «Вохрик”, «Тузень» та ще раз «Тузень».

4. П.П. стійка «Мур», далі виконати крок «Стрибунець», одночасно виконуючи «Тузень» передньою і задньою руками, після чого «Пістоль», а після приземлення виконати на місці почергово стусани, починаючи із передньої руки, «Джиган». «Тичок». «Дуган», «Вохрик» та «Тузень”.

5. П.П. стійка «Вой”, далі виконати на місці «Тузень» передньою рукою, тоді «Зміну”, лапі копняк «прямий зростаючий» із відведенням копаючої ноги назад, а вже тоді на місці почергово виконати стусани, починаючи із передньої руки, ..Джиган». «Тичок», «Стрімляк”. «Дуган” та «Вохрик».

6. П.П. стійка «Вой», далі виконати копняк «Тинок внутрішній” задньою ногою, відразу ж «Закрут”, після приземлення виконати копняк «Тинок зовнішній” передньою ногою, стусан Лжитан” задньою рукою, тоді копняк «Прямий зростаючий» задньою ногою і на місці, з передньої руки починаючи, почергово стусани «Тузень», «Тичок», Луган». «Вохрик”, Лжиган» та Лухан”.

7. П.П. стійка «Раменна”. далі виконати «Щупак” і після приземлення одразу ж копняк «Прямий зростаючий», далі півкроку вперед і почергово на місці виконати стусани, із задньої руки починаючи, Луган”, «Вохрик», Лжнган», «Тичок”, «Джигам», «Духам» та «Тичок”.

305

Ваюдимщі Питті

8. ПЛІ. стійка ..Вершник», далі виконати «Розніжку» і після приземлення копняк «Тинок внутрішній», далі ..Лошак», тоді копняк ..Прямий зростаючий» із відтягуванням ноги назад, після чого на місці почергово виконати стусани, починаючи із передньої руки, «Джиган», «Стрімляк», «Дуган», «Тичок». «Джи-ган», «Вохрик» та «Тузень».

Присядки

1. П.П. стійка «Вершник», далі виконати присядку «Брик» почергово в обидва боки по 10 разів.

2. П.П. стійка «Вершник», далі викопати присядку «Відсіч» почергово в обидва боки но 10 разів.

3. П.П. стійка «Мур», далі виконати когшяк «Прямий штовхаючий». крок «Цофаний», «крок «Розкрок», присядку «Брик», після чого на місці почергово виконати, починаючи із задньої руки, стусани «Джиган», «Тичок», ,Дуган», «Вохрик». ,Духан‘‘ та «Тузень».

4. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Стрибунець» із одночасним виконанням Лузнів» передньою і задньою руками, «Пістоль» передньою ногою, крок «Цофаний» із одночасним виконанням Джигана», крок «Розкрок», далі виконати присядку «Відсіч» і на місці почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Джиган», «Тичок», «Дуган», «Вохрик**, «Джиган», «Духан» та «Тузень».

Підсікання

1. П.П. стійка «Ящур», далі виконати підсікання «Серп» лівою і правою ногами по 10 разів.

2. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Голубець», а після приземлення крок «Розкрок», тоді присісти у стійку «Ящура» і виконати підсікання «Коса», після чого швидко встати у стійку «Мур», зробити копняк «Прямий зростаючий» задньою ногою і на місці почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Дуган»,»Вохрик», «Джиган», «Тичок», «Тузень» та «Стрімляк».

Повзунці

У глибокій присядці:

1. П.П. стійка «Раменпа», далі присісти і двадцять разів почергово виконати повзунець «Чіпка».

2. П.П. стійка «Раменна», далі присісти і двадцять разів почергово виконати повзунсць «Серп».

3. П.П. стійка «Раменна», далі присісти і двадцять разів почергово виконати иовзунсць «Влад».

4. П.П. стійка «Раменна», далі, імітуючи падіння, прийняти позицію «Павучок» і почергово 20 разів виконати повзунець «Шуга».

Вимт на річні мяйтгрнг/т

5. П.П. стійка «Раменна», далі прийняти позицію «Павучок» і почергово 20 разів виконати повзунець «Стрижак».

6. П.П. «Павучок», далі 10 разів виконати повзунець «Бивен».

У позиції «Собачка*4:

7. П.П. стійка «Мур», далі, імітуючи падіння, вже долі прийняти позицію «Собачка» і 10 разів почергово виконати повзунець «Пин“.

8. П.П. стійка «Вой», далі прийняти позицію «Собачка» і 10 разів почергово виконати повзунець «Шпон».

9. П.П. стійка «Вой», далі прийняти позицію «Собачка» і 10 разів почергово виконати повзунець «Пих».

Перепони руками

«Кряж“, «їжак“, «Субіч“, «Слуп“, «Шлюз“

1. П.П. стійка «Раменна», далі зробити крок «Цофаний» із одночасним виконанням перепони «Кряж» і відразу ж на місці, починаючи із задньої руки, почергово виконати стусани «Джиган», «Тичок», «Дуган», «Вохрик» та «Тузень».

2. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Відплнг». перепону «їжак», після чого на місці, починаючи із задньої руки, виконати почергово стусани «Гупан», «Джиган». «Тичок», «Дуган», «Вохрик» та «Тузень».

3. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Цофаний» із одночасним виконанням перепони «Субіч», після чого виконати «Пістоль* передньою ногою і на місці, починаючи із задньої руки, почергово виконати стусани «Дуган», «Вохрик», «Тичок» та «Джигни».

4. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Розкрок» передньою ногою і одночасно виконати перепону «Слуп», перейти у стійку «Мур», після чого на місці, починаючи із передньої руки, виконати стусани «Джиган», «Гупан», «Тичок», «Вохрик» та «Тузень».

5. П.П. стійка «Вой», далі зробити півкрок «Цофаний» і. ставши у стійку «Вершник», виконати перепону «Шлюз», після чого відразу ж виконати копняк «Прямий штовхаючий* із відведенням ноги назад, далі на місці, починаючи із передньої руки, почергово виконати стусани «Тузень», «Дуган», «Вохрик». «Джиган», «Тичок», «Духан».

6. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Припадання» із одночасним виконанням перепони «Субіч», після чого зробити «Розкрок» передньою ногою із одночасним виконанням перепони «СлуїГ, копняк «Прямий штовхаючий» із відтягуванням нот назад і одночасним виконанням перепони «Шлюз” і відразу ж .Лошак», копняк «Тинок внутрішній», далі «Вихор» і на місці виконати перепону «Кряж» і почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Дуган», «Вохрик», .Джиган». «Тичок», «Тузень» та .Духан».

307

Володимир Нилпт

«Однотан11

Вої Гопака, які хочуть здобути учнівський ступінь майстерності «Сокіл», обов’язково повинні скласти змаг ,.Однотан“.

Змаг «Од нота і Ґ для «соколів» повинен включати в себе техніку бойового Гопака, яка відповідає вимогам даного рівня майстерності.

«Однотан», який в середньому оцінено на 70-80 балів, вважається складеним «задовільно», на 80-90 балів — «добре», і на 90-100 балів — «відмінно». Учні, які набрали менше 70 оалів, залишаються у групах «жовтяків» до повторних іспитів. Учні, які склали «Однотан» із оцінкою «задовільно», протягом місяця повинні повторити іспит на оцінку «добре» чи «відмінно». Якщо ж повторний іспит підтвердив попередню оцінку «задовільно», то дані учні повертаються назад у групу «жовтяків» дія подальшого вдосконалення.

Тривалість «Однотану» для «соколів» — 2 хвилини. При складанні іспиту із «Однотану» на змаганнях повинні бути присутні не менше 12 пар змагунів.

«Тан-двобій“

Вої Гопака, які хочуть здобути учнівський ступінь майстерності «Сокіл», обов’язково повинні скласти змаг «Тан-двобій». Оцінюється «Тан-двобій» чотою долових суддів. «Тану-двобою» відповідають ті ж самі вимоги, що були зазначені вище стосовно «Однотану». Звання «Сокіл» отримують тільки ті учні, які склали «Тан-двобій» із оцінками «добре» чи «відмінно».

«Забава»

Змаг-двобій «Забава» є іспитом на володіння технікою бойового Гопака у реальних умовах двобою обмеженого дотику. Крім правильного виконання технічних елементів Гопака учні повинні показати також і свої тактично-стратегічні навики, відтворити танцювальну манеру ведення двобою та вміння контролювати силу і влучність стусанів та копняків.

Оцінюється змаг-двобій «Забава» роєм суддів згідно «Правил змагань із «Гопака».

Тривалість змагу «Забава» під час іспиту на «Сокола» — 2 хвилини. Для отримання звання «Сокіл» учень повинен протягом року здобути 12 перемог над «жовтяками».

«Борня1*

Змаг-двобій «Борня» піл час складання даного рівня майстерності на звання «Сокіл» с обов’язковим іспитом для воїн бойового Гопака і повністю відповідає всім вимогам, які були зазначені вище стосовно змагу-двобою «Забава».

308

Вимоги на рівні майстерчас

«Яструб»

Для того, щоб здобути звання «Яструб**, «соколи** повинні на «відмінно» скласти такі вимоги:

1. Виконання технічних елементів.

2. «Однотан**.

3. «Тан-двобій».

4. «Забава**.

5. «Борня».

6. «Герць».

Виконання технічних елементів