1. П.П. стійка «Вой“, далі виконати копняк у стрибку «Бу-дуїиський**, після приземлення виконати копняк -Тинок зовнійшній», після нього копняк «Прямий штовхаючий** задньою ногою, далі на місці стусани, починаючи із задньої руки. «Дуган“, «Вохрик», «Тичок**, «Джигам», «Стрімляк» та «Духан**.

2. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Відплиґ*. стати у стійку «Шерега**, трохи зігнувши ноги, вистрибнути, зробити «Яструба**, а після приземлення на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, у різні боки стусани «Джиган» (двічі), «Вохрик** (двічі), «Тузень» (двічі).

3. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Відплиг», стати у стійку «Вершник», підстрибнути і, розвертаючись у повітрі -на 360″, виконати «Козу», після приземлення відразу ж виконати копняк «Прямий зростаючий» передньою ногою, копняк «Бічний штовхаючий** задньою ногою, після чого на місці почергово виконати у різні боки стусани «Вохрик». «Джиган». «Тузсиь**, «Джиган», «Дуган“ та «Духан».

4. П.П. стійка «Вой», далі виконати копняк «Прямий штовхаючий», відтягуючи ногу назад, одночасно зробити крок «Вихиляє», відразу ж копняк «Тинок зовнішній» передньою ногою, далі виконати «Зміну», «Голубець», і після приземлення на місці почергово виконати, починаючи із задньої руки, стусани .Джигам». «Тичок», «Дугам», «Вохрик», «Джигам», Духан» та «Тузень**.

5. П.П. стійка «Мур**, далі зробити крок «Приставний», після чого виконати копняк «Прямий штовхаючий» передньою ногою, крок «Зальотний» із одночасним виконанням затули «Че-рсс», зробити відбивання ногою «Свірлячок». далі почерпавші копняк «Закрут», а після приземлення копняк «Тинок зовнішній» передньою ногою. «Тинок внутрішній» задньою ногою і. не опускаючи ноги, виконати копняк «Прямий зростаючий».

309

ІЇакнм.чир Нилат

далі цією ж погою зробити півкрок вперед, після чаю на місці почергово викопати, починаючи із задньої руки, стусани «Джиган», «Стрімляк», «Дуган», «Вохрик», «Джиган“, «ДухаїГ, Лузень*.

6. П.П. стійка «ВоїТ, далі зробити крок «Стрибунець» із одно частім виконанням стусанів «Тузнів“ передньою і задньою руками і виразу ж виконати «Пістоль’1, «Тинок внутрішній», «Лошак», далі копняк «Прямий зростаючий» і, відтягнувши конаючу ногу назад, виконати на місці, починаючи із передньої руки, стусани «Джиган», «Вохрик», «Дуган», «Духам», «Стрімляк» та знову «Джиган».

7. П.П. стійка «Вой», даті виконати стусан «Тузеиь» передньою рукою, тоді копняк «Прямий штовхаючий» задньою ногою. Двічі зробити крок «Відплиг», один раз «Розкрок» і, ставши у стійку «Вершник», виконати «Щупак», а після приземлення копняк «Прямий зростаючий», після чого на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Тичок», «Джиган», «Вохрик», «Дуган», «Джиган», «Стрімляк».

8. П.П. стійка «Вой», даті виконати копняк «Тинок внутрішній» задньою ногою, даті «Вихор», тоді копняк «Прямий штовхаючий», стусан «Джиган» задньою рукою, два кроки «Від-плиг», даті півкрок назад і, ставши у стійку «Вершник», підстрибнути і виконати «Розніжку», а після приземлення відразу ж виконати копняк «Тинок внутрішній», «Лошак», далі копняк «Прямий штовхаючий» задньою погою і на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Тузень», «Джигам», «Дуган». «Вохрик», «Тичок», «Духан» та знову «Джиган».

Присядки

1. П.П. стійка «Вершник», далі зробити крок «Галоп», присядку «Ралець», копняк «Прямий зростаючий», крок «Зальотний» із одночасним виконанням перепони «Кряж» і на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Тичок», «Джиган», «Дуган», «Вохрик», «Духан» та «Тузень».

2. П.ГІ. стійка «Мур», далі виконати копняк «Прямий штовхаючий», далі відтягнути задіяну ногу назад і виконати перепону ..їжак», тоді «Відплиг», «Розкрок» із одночасним виконанням перепони «Субіч». присядку «Гайдук», підсікання «Млин», після чого швидко піднятись і зробити копняк «Прямі і її штовхаючий», тоді півкрок вперед і на місці почергово виконати, починаючи із передньої руки, стусани «Тузень», «Джиган», «Тичок», «Вохрик. «Дуган», «Духан» та знову «Джиган».

3. ІІ.ГІ стійка «Мур», далі зробити «Розкрок», присядку «Збуй», тоді копняк «Вихор», копняк «Прямий зростаючий», відвести задіяну ногу назад із одночасним виконанням затули

310

*

Вимоги м рию яліктернггт

«Черес», після чого на місці виконати почергово, починаючи із передньої руки, стусани «Тузень», Джиган», Духаи, Дуган». «Вохрик», «Тичок» та знову Джиган».

Повзунці

Повзунці із позиції «Павучок»:

1. П.П. «Павучок», далі виконати повзунець -Вибрик», після чого відразу ж «Колобок», підсікання «Млин», тоді встати у стійку «Мур» і виконати копняк «Прямий штовхаючий», потім на .місці виконати почергово, починаючи із передньої руки, стусани «Тузень», Джиган», Дичок», Дуган», «Вохрик». -Джиган» та знову «Тузень».

2. П.П. «Павучок», далі змістити руками тіло вбік віл бонової лінії і виконати повзунець «Веретено», піст я чого копняк -Вихор» і копняк «Тинок зовнішній», далі «Прямий зростаючий» і на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Джиган», «Дуган», «Тичок», Дуган», «Вохрик», «Тузень» та «Стрімляк».

3. П.П. «Павучок», далі виконати почергово повзунці «Шуга». «Стрижак», «Веретено», «Бивен» і після приземлення стати у позицію «Собачка», тоді виконати повзунець Діях», беркицьнутися вперед, встати у стійку «Вой», зробити кроки «Відплиг» та «Цофаиий» із одночасним виконанням стусана Джиган» задньою рукою і на місці продовжити почергово стусани «Стрімляк . «Дуган», «Вохрик», «Тичок», Духан», Джиган» і «Тузень». Повзунці із позиції «Собачка»:

1. П.П. «Собачка», далі виконати повзунець -Рогач», беркицьнутися вперед, вико-нати підсікання «Млин», тоді повзунець «Пин“, встати у стійку «Мур“, зробити копняк «Прямий штовхаючий», далі крок «Зальотний» із одночасним виконанням затули «Черее“ і на місці виконати почергово, починаючи із задньої руки, стусани «Тузень», Джиган». «Тичок». «Вохрик». «Дуган», «Духан» та Джиган».

2. П.П. «Собачка», далі виконати повзунець Диб», беркицьнутись через бік, прийняти позицію «Павучок» і почергово зробити повзунці «Шуга» і «Веретено», встати у стійку «Вой». виконати «Голубець» і після приземлення на місці почергово виконати, починаючи із задньої руки, стусани Джиган», «Стрімляк». «Дуган», «Духан», «Вохрик», Джиган» та «Тичок».

3. П.П. стійка «Мур», далі виконати копняк «Прямий штовхаючий», прийняти стійку «Ящур» і виконати підсікання Дзига», після чого копняк «Тинок внутрішній», «Вихор», копняк «Прямий штовхаючий» і на місці почергово виконати, починаючи і> задньої руки, стусани Джиган». «Тузень», Дуган», «Вохрик».

311

Ваюдимир Іічиїт

Перепони ногами

1. П.Л. стійка ,.Вой“, далі відтягнувши передню ногу назад, зробити перепону ..Лелека», після чого крок «Галоп», копняк «Тинок зовнішній» у бік протилежний до напрямку кроку, копняк «Прямий зростаючий», «Лошак», копняк «Бічний штовхаючий» і на місці почергово виконати, починаючи із передньої руки, стусани «Тузспь», «Джиган», «Духам», ,.Дугам», «Вохрик», «Тичок» та «Джиган».

2. П.П. стійка «Вой“, далі викопати крок «Розкрок», присядку «Відсіч», перепону «Бусол», крок «Цофаний» із одночасним виконанням затули «Крес» і на місці відбивання «Вій», далі стусани «Джиган», «Тичок», ,Дуган“, «Духан», «Вохрик» та знову «Джиган».

3. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Іалоп», присядку «Брик», перепону ..Бусол», крок «Цофаний» із одночасних! виконанням стусана .Джиган», копняк «Прямий штовхаючий» і гга місці почергово виконати, починаючи із задньої руки, стусани Джиган», «Духан», «Дуган», «Вохрик», «Тичок», Джиган» та «Тузеиь».

Відбивання руками

1. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Стрибунець» із одночасним виконанням двох стусанів «Тузнів», крок «Цофаний» із одночасним виконанням відбивання «Руб», після чого на місці виконати два стусани «Вохрик» і «Дуган», крок «Відплпг» із виконанням відбивання «Руб» лівою і правою руками і на місці почергово виконати, починаючи із передньої руки, стусани «Тузеиь», Джиган», «Тичок», Дуган», ,Духан“, «Вохрик» та «Гупай».

2. П.П. стійка «Мур», далі зробити перепону «Лелека», крок «Цофаний» із одночасним виконанням відбивання «Руб“ лівою і правою руками і на місці почергово виконати стусани «Джиган», Духан», «Тичок», Дуган», «Вохрик», «Стрімляк» та «Тузеиь».

3. П.П. стійка «Вой», далі зробити півкрок назад із одночасним виконанням відбивання «Стіш» і на місці стусани «Дуган», «Вохрик», далі відбивання «Руб» і стусан «Джиган», тоді знову «Руб» і копняк «Тинок внутрішній», далі «Лошак», копняк «Прямий штовхаючий», після чого на місці шіконати почергово дна відбивання «Руб» і стусани.

4. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Стрибунець» із стусанами «Тузні», тоді копняк «Прямий штовхаючий» із відведенням ноги назад і одночасним виконанням підбивання «Зріз», далі на місці виконати відбивання «Руб», стусани «Джиган». «Дуган». «Духан», відбивання «Стин“, знову стусани «Вохрик», ..Джиган», «Стрімляк», відбивання «Зріз» і стусан «Дуган».

312

____ Вимоги но рівні яакшриоакі

5. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Стрибунець* із одночасним виконанням стусанів «Тузгав44, чередуючи їх а вибиванням «Шунь44, ладіі зробити крок «Цофаний* із одночасним виконанням стусанів Джиганів» і на місці почергово виконати стусани «Тичок4*, .Духан», Дуган», «Вохрик44, Джиган», «Гунан44 та «Сікан*.

6. ГІ.ІІ. стійка «Вой», далі виконати копняк «Прямий штовхаю-чиЙ“ і, відтягуючи ногу назад, одночасно виконати передньою рукою два відбивання «Руб» і «Шунь44, після чого почергово виконати, чередуючи із відбиванням «Шунь», стусани «Джиган*. «Духан», «Дуган», «Тичок», «Вохрик», «Гупай» та «Сікан».

7. П.П. стійка «Мур», далі зробити крок «Косар» із одночасним виконанням двох стусанів Джиган14, чергуючи Іх із відбиванням «Шунь», далі зробити копняк «Прямий штовхаючий» із півкроком вперед і одночасним виконанням стусана «Джиган». чергуючи його із відбиванням «Шунь». і на місці почергово виконати стусани «Тичок», «Дуган», Духан». Джиган», «Вохрик”. «Тузеиь», «Стрімляк».

8. П.П. стійка «Вой», далі зробити крок «Вихиляс» з одночасним виконанням затули «Черес», тоді задньою ногою зробити крок «Розкрок» із одночасним відбиванням «Вій», чергуючи його із стусаном «Джиган», і далі на місці у такій же послідовності виконати відбивання «Вій» та стусан Дуган*. відбивання «Руб» та стусан «Вохрик», відбивання ..Шунь» та стусан «Тичок», відбивання «Вій» та стусан «Стрімляк», відбивання «Шунь» та стусан «Духан®, відбивання «Вій* та стусан «Гупай44.

9. П.П. стійка «Вой», далі на місці виконати, починаючи із задньої руки, відбивання «Руб» та стусан Джиган», вибивання «Шунь», стусан «Тичок» та відбивання «Вій44, стусан Духан» та відбивання «Стин», стусай «Стрімляк» та відбивання «Шунь». стусан «Тузеиь» та відбивання «Вій», відбивання «Зріз», стусан «Дуган» та відбивання «Шунь», стусан «Вохрик» та відбивання «Шунь», стусан «Джиган» та відбивання «Вій», стусан «Тичок” та відбивання «Шунь», стусан «Тузень» та відбивання «Шунь».

10. П.П. стійка «Мур», далі на місці виконати, починаючи із задньої руки, відбивання «Руб» та «Вій». «Руб» та «Шунь*. стусани «Джиган», «Тичок». Духан». «Вохрик» та Дуган».

«Однотан»

Для того, щоб здобути учнівський ступінь майстерності «Яструб», вой Гопака обов’язково повинен скласти на «добре* ,;і1 -*ІД* мінно’4 іспит із «Одпотану», який включає в себе всі технічні елементи двох попередніх ступенів майстерності і також п. які обо в’язково повинен знати «Яструб».

313

Во-юдимир Пииип______________

Суддівство «Однотану» проводиться згідно «Правил змагань із •Гопака».

Тривалість «Однотану» для «яструбів» — 3 хвилини.

«Тан-двобій»

«Там-двобій» для «яструбів» повинен включати в себе той різновид технічних елементів, який відповідає вимогам до даного рівня майстерності.

Суддівство «Тану-двобою» проводиться згідно «Правил змагань із «Гопака».

Тривалість «Тану-двобою» для «яструбів» — 3 хвилини.

«Забава»

Змаг «Забава» для «яструбів» є іспитом на володіння технікою бойового Гопака у реальних умовах двобою обмеженого дотику. Крім досконалого володіння технікою Гопака учні повинні показати свої тактичні здібності і танцювальну манеру ведення двобою, а також вміння контролювати силу та влучність стусанів і копняків.

Суддівство змагу «Забава» проводиться згідно «Правил змагань із Гопака».

Тривалість «Забави» для «яструбів» — 3 хвилини.

Щоб отримати звання «Яструб» необхідно протягом року здобути 24 перемоги над «соколами» або зайняти 1-3 місця на чемпіонаті України серед «соколів».

«Борня»

Змаг-двобій «Борня» для «яструбів» є іспитом на володіння технікою бойового Гопака даного рівня майстерності у реальних умовах двобою легкого дотику, на знання тактики і стратегії, на вміння відтворювати танцювальну манеру двобою, на контроль сили та влучності стусанів і копняків.

Тривалість змагу «Борня» — 3 хвилини.

Щоб отримати звання «Яструб» необхідно протягом року здобути 24 перемоги над «соколами» або зайняти 1-3 місця на чемпіонаті України серед «соколів».

«Герць*1

Змаг-двобій «Герць» с іспитом на володіння технічними елементами бойового Гопака, а також тактикою та стратегією двобою у реальних умовах справжнього дотику.

Тривалість змагу-двобою «Герць» — 3 хвилини.

314

Вимоги на риоа жаияераоит

_ ,,Джура“

Щоб здобути ступінь майстерності «Джура вой Гопака повинен скласти іспити на виконання технічних елементів, а також істппи-змапс

1. «Однотан».

2. «Тан-двобій“.

3. «Забава11.

4. «Борня».

5. «Герць».

Виконання технічних елементів

1. П.П. стійка «Вой”, далі виконати стрибок «Наплиг» із одночасним виконанням «Тузеня” передньою рукою, після чого виконати копняк «Тинок внутрішній” і далі на місці (вкручуючи стегна) стусани «Дуган» передньою рукою і почергово «Вох-рик». ”Джиган”, «Тичок”, «Тузень”.

2. П.П. стійка «Вой”, далі виконати «Наплиг” вбік-вперед-впра-во, одночасно виконуючи «Тинок внутрішній” передньою ногою, після чого на місці виконати стусани «Джиган». «Духан». ’Тупан”, «Тичок”, копняк «Тинок внутрішній» в гузицю.

3. П.П. стійка «Вой”, далі виконати «Наплиг» вбік-вперед-вліво. одночасно виконуючи «Тинок внутрішній» задньою ногою (правою), після чого на місці виконати «Дуган” (лівою), «Вохрик» (правою) і почергово «Джиган», «Духан», «Тузень».

4. П.П. стійка «Вой”, далі виконати «Наплиг» вбік-вправо, одночасно виконуючи копняк «Вихор», після чого на місці стусани ”Дуган” (ліва), «Вохрик» (права) і почергово «Тичок», «Джиган». «Духан”, «Тузень».

5. П.П. стійка «Щит», далі виконати «Наплиг» вбік-вправо, одночасно виконуючи копняк «Лошак”, після чого копняк «Прямий зростаючий» і на місці стусани «Джиган». «Тичок». «Дуган». «Вохрик», «Духан», «Тузень».

6. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Наплиг» вбік-вліво, одночасно виконуючи копняк «Бічний штовхаючий», після чого на місці «Дуган», «Джиган», «Духан», «Стрімляк». «Джиган», Тузень».

7. П.П. стійка «Щит», далі виконати «Відплиг». одночасно виконуючи перепону «Заграла», після чого нанести копняк «Прямий штовхаючий» і на місці стусани «Тузень». «Джиган». «Дуган», «Вохрик».

8. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Відплиг» вбік-вправо, одночасно викопуючи перепону «їжак», після чого нанести кш-

315

іїолоОимир ІІїшт

няк «Прямий зростаючий». і на місці, починаючи з задньої руки. «Дугам”, «Джиган», «Вохрик», «Тузень”.

9. І НІ. стійка «Воіі”, далі виконані «Відплпг» вбік-вправо (під 45″). одночасно виконуючи затулу «Чсрес”, після чого виконати «Лошак», копняк «Прямий зростаючий” і на місці «Тузень», «Дуган», «Вохрик”, «Джиган», «Духан», ’Тупан».

10. П.П. стійка «Щит», далі виконати «Відплнг» вбік-вліво (під 45″), одночасно виконуючи перепону «їжак”, після чого виконати (задньою ногою) копняк «Прямий штовхаючий” і далі на місці «Дуган», «Джиган», «Вохрик”, «Джиган», «Тузень».

11. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Відплиг” вбік (90 ) вліво, одночасно виконуючи перепону «їжак”, після чого виконати (задньою ногою) копняк «Бічний зростаючиїі», і далі на місці «Тузень», «Джиган”, «Дуган”, «Вохрик”, «Тузень”.

12. П.П. стійка «Щит», далі виконати «Нагілиг” вбік (90°) вліво. одночасно виконуючи перепону «їжак», після чого виконати «Вихор» і далі на місці «Дуган», «Джиган”, «Тичок», «Тузень», «Джиган».

13. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Відплиг» вбік (90°) вправо, одночасно виконуючи перепону «їжак”, після чого виконати стусани «Джиган», «Стрімляк”, «Дуган”, «Вохрик”, «Тузень».

14. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Розкрок” задньою ногою, одночасно виконуючи затулу «Завушник” (правою рукою), після чого почергові стусани, починаючи з лівої руки, «Дуган», «Джиган», «Вохрик”, «Тузень».

15. П.П. стійка «Вой», далі виконати «Розкрок» задньою ногою, одночасно виконуючи затулу «Завушник» (лівою рукою), після чого почергові стусани, починаючи з правої руки, «Дугам». «Вохрик”, «Джиган”, «Стрімляк”, «Тузень».

16. П.П. стійка «Щит”, далі виконати «Наплиг” вбік-вперед (45 ). одночасно виконуючи затулу «Завушник” обидвома руками, після чого почергові стусани «Гупай», «Джиган», «Стрімляк”, «Дуган”, «Вохрик”, «Тузень”.

17. П.П. стійка «Щит», далі виконати крок «Зальотний”, одночасно виконуючи перепону «Заграла”, після чого копняк «Прямий штовхаючий», далі на місці почергові стусани «Джиган», «Дуган”, «Вохрик», «Тузень”.

18. П.П. стійка «Вой», далі виконати крок «Цофаний», одночасно виконуючи перепону «Загата” (правий лікоть угорі), після чого на місці почергово стусани «Джиган», «Дуган”, «Вохрик», «Тузень».

19. П.П. стійка «Щит», далі виконати крок «Розкрок” задньою ногою, одночасно виконуючи перепону «Загата” (лівий лікоть угорі), після чого на місці почергово стусани (починаючи з правої руки)”Джиган», «Дуган», «Вохрик», «Тузень».

Вшма на у. єні «аигт’угиг/гт

20. ГІ.П. стійка «Вой». далі виконати Відплпг із одночасним виконанням зачепу Зашморг», далі, натягуючи суперника, виконати стусан «Тузень» і далі на місці почергово «Джиган»

”Дуган”, «Вохрик”,’ «Тузень”.

21. П.П. стійка Щит», далі виконати «Відплит» із одночасним виконанням зачепу «Зашморг», далі натягнути суперника на копняк «Прямий штовхаючий», після чого на місці стусани «Тузень”, «Джиган”, «Дуган”, «Вохрик», «Тузень».

22. П.П. стійка «Мур», далі виконати крок «Розкрок» передньою ногою із одночасним виконанням зачепу «Лапка” задньою рукою. Захопивши ногу суперника, виконати стусан «Тузень». І. відпустивши ногу, продовжити виконання почергових стусанів «Джиган”, «Дуган», «Вохрик”, «Тузень».

23. П.П. стійка «Мур», далі виконати крок «Вихиляє» із одночасним виконанням зачепу «Лапка” передньою рукою. Захопивши ногу, зробити крок «Розкрок» із одночасним виконанням «Джигана” і, відпустивши ногу, почергово на місці «Джиган». «Вохрик”, «Джиган», «Тузень”.

24. П.П. стійка «Мур», даті виконати крок «Розкрок» передньою ногою, одночасно виконуючи зачеп «Зазуб» (зачеп на задню руку), після чого виконати відбивання «Руб” (передньою) і далі стусани «Джиган”, «Дуган”, «Вохрик», «Тузень”.

25. П.П. стійка «Мур», даті виконати крок «Розкрок” задньою ногою, одночасно виконуючи зачеп «Зазуб» (зачеп на передню руку), після чого виконати «Гупай”, «Тузень», «Джиган». «Во-хрик”, «Дуган”, «Тузень”.

26. П.П. стійка ”Вой», даті виконати «Припадання», зачеп «Силька” передньою рукою, «Тузень» задньою рукою і даті почергово «Джиган”, «Вохрик”, «Дуган”. «Тузень”.

27. П.П. стійка «Вой”. далі виконати «Відплпг” із одночасним виконанням зачепу «Силька” задньою рукою, після чого «Тузень» передньою рукою, копняк «Прямий штовхаючий» задньою ногою і далі на місці почергово стусани «Дуган». «Вохрик». «Джиган”, «Стрімляк», «Тузень”.

28. П.П. стійка «Вой». даті виконати «Човник». У першій фаз; «Наплиг” із одночасним виконанням «Тузеня” передньою рукою, у другій фазі «Човника», підчас виконання «Відплнгу» виконати зачеп «Зашморг» задньою рукою, зробити натягування з одночасним виконанням «Тузеня” і далі на місці почергово «Дуган”, «Джиган», «Стрімляк», «Тузень».

29. П.П. стійка «Щит», далі виконати «Човник». У першій фазі «Тузень”, у другій — копняк «Прямий штовхаючий” задньою ногою, після чого почергово стусани «Джиган». «Стрімляк». ‘ Дугам», «Вохрик», «Тузень».