На мал. 32 масмо приклад такої писанки. Поділивши яйце на вісім частин, вздовж основних ліній намітьмо і проведімо основу для «гребінців» (мал. 33).

Тепер завершимо їх (мал. 34). Штрихи, що вкривають трикутники, можна вивести по білому або пізніше по жовтому яйці.

Основну барву можете вибрати за бажанням.

мал. 32

мал. 33

мал. 34

35

мал. 35

Спробуйте написати писанку за мал. 35. бТҐак, виглядають “гребінці» на «Київщині. Подивіться, вони дуя{е нагадують “грабельки». Рисунокі нескладний, проте уважцо записуйте воском трикутники, що мають бути жрвтиліи та ораня{свиліи. %е краще зробити грубим писачкрм.

36

До простого геометричного орнаменту належить і символ «вітрячки» (мал. 36). Найлегше його виписати на писанці-восьмиклинці.

Отже спочатку поділимо яйце на вісім частин прямими лініями. У точках перетину виведімо скісні лінії і сполучімо косими штрихами вершини (мал. 37). Так уся поверхня яйця заповнюється «вітрячками».

Фарбуємо яйце жовтим кольором.

мол. 36

мчі. 37

По жовтому яйці по-чергово записуємо воском крильця «вітрячків» (мал. 38).

Наступна фарба — оранжева. Покриваємо воском поверхню решти трикутничків.

мш. 38

37

мін. 39

мая. 40

Писанку можна зробити коричневою, темно-вишневою або чорною. Виберіть колір, який вам найбільше подобається.

Дуже часто «вітрячки» не виділяють окремим кольором, а заштриховують, наприклад, як на мал. 39. Крім того, вони доповнені короткими рисочками, схожими на «грабельки».

Поговорімо про символ, дуже подібний до «вітрячків». Писанка, що на мал. 40, називається «ламаний хрест». Основою рисунка є хрест із заломленими під прямим кутом кінцями, це так звана «свастика». Писанкарі іноді називають такий символ «тачковий хрест».

О юво «свастика» означає » гюбажаї шя добра». Коли гачки хреста направлені вліво, його називають «саввастика».

мая. 41

38

1 la мал. 41 — ваза скіфських часів*, яку археологи знайшли на Черкащині. 1 Іанесені на неї спастичні знаки, на думку вчених, є своєрідним календарем, тобто виступають символами сонця.

Однак це не найдавніше зображення свастики, знайдені й інші й зразки, яким понад 20 тисяч років. Те, що такі давні символи збереглися на писанках, свідчить про глибоке коріння нашої культури.

мал. 42

“(Вітрячки» моща прикрасити по-різному, наприклад, яр на мах 42. -ЛідБеріть інші кольори до такої писанки або доповніть візерунок, Кольоровими плямами.

39

»

мал. 43

На мал. 43 — писанка, вкрита трикутниками-клинцями, що сплітаються у веселу кольорову мозаїку* геометричних фігур. Цей візерунок нагадує вже відомий орнамент «вітрячки». Тільки крильця самих «вітрячків» тут більші і наче дотикаються один до одного. Можливо, так і утворилось сорок вісім клинців.

Розповідають, ідо можна задумати сорок вісім бажань, а щоб вони збулися, треба не помилившись виписати і зберігати саме таку писанку.

Написати «сорок вісім клинців» неважко, важливо лише збагнути, за яким правилом яйце ділиться на трикутники.

гоготе <віст

ік>

40

мій. 44

мій. 45

мій. 46

Найкраще це зробити так.

Поділімо яйце вздовж на чотири дольки, а потім кожну ще раз на дві частини (мал. 44). Тоді проведімо поперечну лінію, що «перетне» яйце навпіл (мал 45).

Наступні лінії проведімо навскоси так, щоб вони перетнулися водній точці (мал. 46). Яйце опустімо в жовтий барвник.

По жовтому запітриховуємотрикутники, які не мають спільних сторін, а дотикаються лише вершинами. Будьте дуже уважними, щоб не помилитись у почерговості заштрихованих трикутників. Фарбуємо яйце світло-зеленою фарбою.

Незаштриховані трикутники по всій площині запишімо воском, після чого яйце опустімо в темніший барвник.

Кольори на такій писанці, звичайно, можуть бути іншими, скажімо, жовтий і червоний, як на мал. 47.

Тут ще є й «очка» — зелені плями, нанесені квачиком но жовтому яйці. Замість штрихів можна виконати дрібну сітку, як на гуцульській писанці, що на мал. 48.

41

мт. 47

ліги. 48